Navigácia

Predstavenie Zriadenie Zameranie Profil absolventa Veľkosť Podmienky

O škole

Predstavenie

                                   Cirkevná základná škola

sv. Košických mučeníkov

Ždaňa

         

Cirkevná základná škola v Ždani oslávila nedávno dvadsať rokov svojej existencie a nesie v sebe aj naďalej potenciál byť dobrou školou pre učenie aj pre výchovu. Vzdelanie a výchova sú prioritami našej školy. Uvedomujeme si, že je to dlhodobý proces, každodenne sa presviedčame o jeho náročnosti. Nie sme školou, do ktorej stačí iba chodiť. Nie sme školou, v ktorej stačí byť výborný iba v telesnej výchove či speve. Podporujeme a rozvíjame talenty, zároveň si však uvedomujeme, že škola pripravuje pre život. A ten je mnohoraký. Požaduje od človeka byť schopný a zručný vo viacerých oblastiach. Pod gramotnosťou nechápeme iba schopnosť čítať a písať, prípadne mať zručnosť v práci s počítačom. Žiakov naučíme aj to, ale učíme ich aj schopnosti komunikovať, diskutovať, spolupracovať a tvorivo pracovať na projektoch spolu s inými.

          Sme školou, v ktorej si uvedomujeme potrebu vzdelávania sa v cudzích jazykoch. Učíme angličtinu od 1. ročníka novou metódou Jolly Phonics a na druhom stupni žiakom pribudne nemecký jazyk.

Neostávame však iba pri tom. Každoročne aspoň časti žiakov a aspoň nakrátko umožňujeme zažiť a spoznať aj inú krajinu ako je Slovensko. Naši žiaci tak mohli zažiť kultúru i atmosféru miest v Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Česku i Maďarsku. Raz vidieť je aj pre žiaka lepšie ako stokrát počuť. Každoročne tiež organizujeme pre všetkých exkurzie po Slovensku, kde sa žiaci učia kultúre, histórií a cestujú vlakom. Vyššie ročníky v zimných mesiacoch opustia domovy a absolvujú 5 dní lyžiarskeho výcviku. Ďakujeme rodičom, že v tom máme ich podporu.

          Špecifickým smerovaním našej školy je ekológia. Sme zapojení do viacerých environmentálnych projektov, v rámci ktorých žiaci môžu súťažiť a zároveň sa vzdelávať. So žiakmi zvládneme jednoduché triedenie druhotných surovín, ale aj zložitý komplexný chemický rozbor vzoriek vody.

          Aj naša škola má žiakov s poruchami učenia. Nie je to jednoduché pre rodičov, nie je to jednoduché pre učiteľov a určite nie aj pre deti samotné. Máme obdivuhodné učiteľky na prvom stupni, ktoré sa usilujú o to, aby takéto dieťa nebolo zanedbané v rozbehu školského vzdelávacieho procesu. Následne, v ďalších ročníkoch takéhoto žiaka vždy udržiavame v primeranej náročnosti učenia sa a pracujeme s ním aj individuálne. Rovnako sa individuálne venujeme aj žiakom, ktorých pripravujeme na rôzne súťaže a na prijímacie skúšky. 

          Rodičom, ktorí nám zverili svoje deti, chceme ponúknuť to najlepšie. A tak ponúkame aj prísnosť a náročnosť voči ich deťom. Neprehliadame chyby a netolerujeme nesprávne chovanie. Ani v našich triednych knihách nechýbajú strany určené na poznámky, ktoré konzultujeme s rodičmi.

          Ošarpaná fasáda školy možno neláka. Ak však prekročíte prah, zistíte, že naša škola má živé, bijúce srdce. Sme cirkevnou školou a tak všetkých našich hostí pozývame najprv do kaplnky. Je naozaj najkrajšou miestnosťou v našej škole, kde je aj umiestnená relikvia bl. Zdenky. Raz v týždni tam máme svätú omšu, ale stretávame sa tam aj na modlitbách v priebehu školského roka. Pre žiakov je k dispozícii cez ktorúkoľvek prestávku.

Príďte niekedy …

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov
    Jarmočná 96/13, 044 11 Ždaňa
  • +42155/ 698 02 20

Fotogaléria