Navigácia

 • O včeľom spoločenstve zážitkovou formou

  V dymáku sme naozaj zapálili, vyskúšali kuklu, rozoberali úľ (ale samozrejme bez včiel), ochutnávali med, peľ, ovoniavali propolisovú tinktúru, chystali kŕmidlo s cukrovým roztokom, sitá na cedenie medu, odviečkovali plastové komôrky. A deti boli plné poznatkov a šťastné... 
  "Jediným testom správnosti pri vzdelávacom procese je šťastie dieťaťa." M.M.

 • Hodina v teréne - Vodný ekosystém

  "Pani učiteľka a nemôžme tu ešte zostať?" "A prídeme sem aj na budúcu hodinu?" 
  Tieto otázky žiakov 5. roč. na konci hodiny biológie pri rieke Hornád hovoria za všetko. Labute, kačice, kotúľka, či brehové rastliny - učebnicový vodný ekosystém naživo v prírode s p. uč. Beľanovou.

 • Krížová cesta

  Spolu s p. kaplánom sme sa modlili krížovú cestu v obci Ždaňa.

 • MINULOSŤ ŤA DOBEHNE V ROKU 2017

  S minulosťou sa popasovali žiaci II. stupňa, ktorí sa zapojili do rovnomennej školskej dejepisnej súťaže. Žiaci mali pred sebou neľahkú úlohu - zachytiť odkaz vybranej udalosti, ktorá sa odohrala v minulosti (a oslavuje výročie v roku 2017) a zhodnotiť jej prínos pre prítomnosť. K dispozícii boli zaujímavé tematické okruhy: história, náboženstvo, veda, šport, umenie a literatúra, ktoré mohli byť spracované vo forme plagátu alebo prezentácie. Výkony žiakov zhodnotila odborná porota nasledovne:
  1. m.: S. Iván (8. roč.) - Päťsté výročie dokončenia hlavného oltára Majstra Pavla z Levoče v Chráme sv. Jakuba v Levoči
  2. m.: D. Ďurašková (7. roč.) a S. Štefanová (6. roč.) - Trojsté narodenia Márie Terézie
  3. m.: S. Hugyová (8. roč.) a E. Moreová (9. roč.) - Sedemdesiate výročie prvého výtlačku Denníka Anny Frankovej

  Sme radi, že súťaž podporila rozvoj vyjadrovacích schopností, myslenia a kreativity žiakov, a tiež prehĺbila interdisciplinárne vzťahy.

 • Mobilný odber krvi

  V spolupráci s SČK Košice – okolie a NTS SR v rámci Dňa záchrany života a projektu Staň sa záchrancom života sa dňa 16.03.2017 konal na našej škole Mobilný odber krvikde 20 darcov darovalo spolu 9 litrov krvi. Súčasne si žiaci trénovali poskytnutie prvej pomoci pod odborným dozorom, modelovanie z hliny a únia nevidiacich žiakom sprostredkovala problémy ale aj pomôcky pre nevidiacich a slabozrakých. Prišli nás navštíviť aj žiaci z miestnej materskej školy. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k príjemnému priebehu tohto dňa pomoci.   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Hviezdoslavov Kubín

  Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín sme zvládli a máme obsadené prvé priečky. Školu budú reprezentovať títo žiaci: Dávid Levai, Mária Miková, Tomáš Marcin, Erika Moreová.

 • Karneval

  Každý z nás sa na pár hodín rád stane niekým iným a preoblečie sa do kostýmu či masky. Spoločne sme si zatancovali, posúťažili, aj sme hádali a nechýbal kúzelník!

 • Vtáčia búdka

  Žiaci 4. ročníka na hodine pracovného vyučovania rozvíjali svoje zručnosti pri práci s drevom. Výsledkom je praktická vtáčia búdka, ktorá teraz zdobí naše átrium. 

 • Všetkovedko

  Všetkovedko je celoslovenská súťaž pre žiakov 2. - 5. ročníka, ktorá objaví najmúdrejších medzi najbystrejšími. Blahoželáme našim šikovným žiakom k výbornýmu umiestneniu. Najúspešnejšou riešiteľkou školy sa stala Daniela Ivanová (4.r).

 • Lyžiarsky Drienica 2017

  Vstávame, lebo od samého nadšenia nevieme spať. Nedočkavosť dostať sa na lyžiarsky svah stále stúpa. Začali sme baliť veci do auta a rodičia nás odviezli na miesto stretávky. Žiakov postupne pribúdalo až sme sa nakoniec úspešne všetci zišli. Začali sme nakladať veci do mikrobusu, no zrazu nastala chvíľa ticha, lebo sme sa obávali, že sa nám do kufra mikrobusu všetka tá batožina nezmestí. Situáciu však zachránil pán šofér a mohli sme sa vydať na cestu.
  Konečne sme dorazili do obce Drienica (hotel Javorná), kde sa konal lyžiarky výcvik. Po ubytovaní sme šli na obed (inak veľmi dobre nám varili!) a potom hurááá na lyžovačku.
  Na svahu nám pani učiteľky ukázali, ako sa máme obuť do lyží a aj všetky základné inštrukcie, ktoré sme na začiatok potrebovali. Najprv sme museli chodiť na svah pešo a kopec si vyšľapať. Pokiaľ sme zišli dole, bola už aj večera.
  Na druhý deň sme sa po raňajkách išli hneď lyžovať. Nedočkavo sme stáli pred turniketom a čakali, kedy sa spustí vlek a my po prvýkrát pôjdeme hore svahom na pome. Na začiatku bolo „osedlanie“ pomy náročné, ale neskôr nám to išlo ako po masle. Išli sme aj na väčšom vleku, ktorý nás vyviezol až na vrchol kopca. Boli sme takí dobrí, že sme lyžovali už aj sami. Tiež sme si vyskúšali večerné lyžovanie, z ktorého mala väčšina z nás najlepší zážitok. Po vyčerpávajúcom dni na svahu sme spoločne oddychovali, hrali rôzne aktivity a dokonca strávili hodinku vo welness. Navštívil nás aj p. kaplán Radko Gönci, ktorý nám spríjemnil pobyt sv. omšou.
  Posledný deň sme zhodnotili celý náš pobyt. Dostali sme jedinečné diplomy a sladké odmeny.
  Tento lyžiarsky výcvik bol veľmi vydarený. Poďakovanie patrí p. učiteľkám a ujovi Peťovi, ktorí pre nás všetko pripravili.

                                                               Tomáš Poľák a Kristián Varinský (9. ročník)

 • Z hodiny geografie...

  Na podnet p. uč. Beľanovej si žiaci ôsmeho ročníka spríjemnili hodinu geografie. Doma si dali trošku námahy a vytvorili chutné modely sopky, ktorá chrlí lávu. Samozrejme nechýbali ani vedomosti! Dobrú chuť :-)

 • Výroba venčekov

  V rámci predmetu Technika žiaci pod vedením p. uč. Beľanovej vyrábali malé venčeky, ktoré potom mohli zaniesť na hroby svojich blízkych.

 • Vianočná akadémia

  Adventné obdobie a blížiace sa Vianoce sme si už tradične spríjemnili Vianočnou akadémimou v obci ale aj v škole, a to v posledný školský deň v roku 2016. Žiaci si pripravili program a malé darčeky jeden pre druhého. Nejaké tie darčeky sa našli aj pod stromčekom :-)

 • Sokoliari

  O našich dravých vtákoch sa žiaci učia na hodinách biológie. Ale vidieť ako dravce lovia a pozrieť si ich z blízka je oveľa lepšie ako obrázky v učebnici alebo na internete.

 • Sv. Mikuláš

  Sv. Mikuláša sme privítali piesňami a scénkami a on nás obdaril sladkými dobrotami.

   

   

 • BRICKLANDIA - výstava scenérií z kociek lega

  Žiaci 1. a 2. ročníka v spolupráci s MŠ navštívili 15.11. 2016 výstavu z legokociek BRICKLANDIA v Barkóczyho paláci. Na výstave si mohli nielen sami riadiť vlaky, ovládať kolotoč, ale si i niečo postaviť a zahrať sa na pátračov. Neobišli ani Dóm sv. Alžbety, kde ich pani sprievodkyňa oboznámila s históriou tohto chrámu.

 • Bábkové divadlo Gašparko

  V pondelok 14.11.2016 žiaci 1. a 2. ročníka sa zúčastnili vystúpenia Bábkového divadla Gašparko z Prešova, ktoré sa predstavilo s rozprávkou Maťko a Kubko v Oriente. Žiakom sa to veľmi páčilo. Celé predstavenie sledovali s napätím a veľkým záujmom. Na záver nechýbal obrovský potlesk a rozžiarené očká svedčili o tom, že divadielko malo očakávaný úspech.

 • Výročie prinesenia relikvie bl. Zdenky

  Za účasti p. farára Gibodu z farnosti Nižná Myšľa sme dňa 09. 11. 2016 oslávili výročie prinesenia relikvie bl. Zdenky do školskej kaplnky. Relikvia tejto sestri sv. Kríža sa v školskej kaplnke nachádza od 04. 11. 2013.

   

 • Adventné vence

  Nový cirkevný rok sme začali požehnaním adventných vencov...

  ...odrátavanie príchodu Ježiška na svet sa začalo :-)

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov
  Jarmočná 96/13, 044 11 Ždaňa
 • +42155/ 698 02 20

Fotogaléria