Navigácia

ZÁUJMOVÉ ÚTVARY

(školský rok 2016/2017)

 

Angličtina hrou – Mgr. Henrieta Pichlerová

Matematika hrou  – Mgr. Henrieta Pichlerová

Futbal/Florbal (II. stupeň) – Mgr. Zuzana Hančárová

Krúžok slovenského jazyka (9. ročník) – Mgr. Zuzana Vargová

Matematický krúžok (9. ročník) – Mgr. Janka Železníková 

Pohybové hry (I. stupeň) - Mgr. Miroslava Vargová

Volejbalový krúžok (II. stupeň)  – Mgr. Zuzana Hančárová

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov
    Jarmočná 96/13, 044 11 Ždaňa
  • +42155/ 698 02 20

Fotogaléria