Navigácia

Nový školský rok 2016/2017 sa blíži.

A tak Vás pozývame na ZÁPIS(klik) 
žiakov
do našej školy.

Tešíme sa na Vás! 

 

 

Čo Vám naša škola ponúka?

kvalitné vzdelanie

• kresťanskú formáciu

• rodinnú atmosféru

• individuálny prístup

• cudzie jazyky (anglický – metóda Jolly phonics, nemecký, ruský)

• služby školského klubu

• moderné vyučovanie – projektovou, zážitkovou a hravou formou, modernou didaktickou technikou (interaktívna tabuľa, vizualizér)

• vyučovanie v počítačovej, jazykovej a prírodovednej učebni

• svätú omšu v školskej kaplnke

• kvalitnú prípravu na olympiády, súťaže a na prijímacie skúšky na stredné školy

• spolupráca so psychológom, špeciálnym pedagógom a logopédom

• preplácanie cestovných nákladov žiakom, ak v mieste ich bydliska nie je základná  škola

• záujmové útvary – biblický, matematický, slovenského jazyka, futbalový,  volejbalový krúžok, Angličtina horu, Šikovníček, Spevácky zbor, Desiatimi prstami

• aktivity školy: ekologické, exkurzie, lyžiarsky výcvik, dramatizácia, súťaže  v aranžovaní, spievanie v okolitých kostoloch,...

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov
    Jarmočná 96/13, 044 11 Ždaňa
  • +42155/ 698 02 20

Fotogaléria