Navigácia

 • Zober jablko, nie čokoládu!

  V rámci podpory Svetového dňa zdravej výživy (16.október) sa netradične angažovali žiaci 8. ročníka, ktorí svojim spolužiakom odprezentovali projekt o zdravej výžive rozvíjajúci medzipredmetové vzťahy, t. j. predmety: slovenský jazyk a literatúra, biológia, informatická, výtvarná a telesná výchova. Chlapci si pripravili prezentácie nielen o stravovaní, ale aj o menej známych športoch. Dievčatá kreslili plagáty a žiačka Sarah Hugyová „rýmovala zdravo“ a vytvorila rýmovačku s názvom Zober jablko, nie čokoládu! Žiaci ostatných tried spolu so svojimi tr. učiteľmi pripravovali zdravé pokrmy, ktoré sme neskôr konzumovali. 
  Ďakujeme obom p. uč. Vargovým za prípravu a vedenie celej aktivity.

 • Zachraňovali sme svet modlitbou sv. ruženca

  Vieme si predstaviť, akú silu má modlitba milióna detí? Tú istú otázku som položila žiakom našej školy, keď sme sa 18. októbra o 9:00 hodine začínali modliť sv. ruženec spolu s ostatnými deťmi na celom svete. Školská kaplnka, v ktorej sme sa zišli spoločne s pánom farárom a ostatnými pedagógmi sa naplnila zázračným tajomstvom uvedomenia si, že my ideme v tejto chvíli meniť svet a prosiť za pokoj a jednotu vo svete. Veď ako kedysi dávno povedal sv. Páter Pio: „Keď sa milión detí bude spolu modliť ruženec, svet sa zmení."
  Jedenásty ročník celosvetovej akcie Milión detí sa modlí sv. ruženec sme si spestrili farebným putovným ružencom. Po každej modlitbe, ktorú sa premodlievali žiaci, sa ruženec rozrástol o farebný krúžok.
  Ako povedal Pán Ježiš: „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18, 19 - 20) My veríme, že Pán Ježiš bol v túto chvíľu s nami a silou našej modlitby sme vyprosili lepší svet.

 • Odpustová slávnosť 1. a 3. ročník

  Sv. František z Assisi je patrónom ročníkov 1. a 3. Na tohto svätca si spomíname v cirkvi dňa 4. októbra. Žiaci mali svoju odpustovú slávnosť dňa 5.10.2016 na spoločnej sv. omši v kaplnke. Po nej bolo krátke pohostenie.

 • Európsky deň jazykov

  Jazykom sme sa u nás venovali 30. septembra, kedy sme si pripomenuli rozmanitosť jazykov používaných v Európskej únii. Na túto udalosť boli prispôsobené priestory dolnej chodby. Žiaci si mohli prezrieť výstavku cudzojazyčných kníh, zopakovať názvy štátov i hlavné mestá členov EU, na jednotlivých stanovištiach dokázať, že  s anglickým jazykom sa už vo svete nestratia. Veríme, že všetkých potešila zaslúžená odmena.

 • Výstava ovocia a zeleniny

  Krásne a sympatické výtvory sa opäť stretli v kultúrnom dome v Ždani pri príležitosti Výstavy ovocia a zeleniny posledný septembrový víkend. Sme radi, že sme sa umiestnili v kategórií Sympatický exponát.

 • Deň bez áut

  Ako je to s automobilovou dopravou v Ždani zisťovali žiaci I. stupňa 22. septembra. Tento deň je z iniciatívy Európskej komisie vyhlásený ako Deň bez áut s cieľom priblížiť ľuďom alternatívne možnosti dopravy. Zábavne i poučne si zopakovali pravidlá cestnej premávky i správanie cyklistov na cestách.

 • Pasovanie za prvákov

  8. september bol pre našich prvákov významným dňom. Po splnení všetkých úloh a zložení slávnostného sľubu boli slávnostne  pasovaní za žiakov a spolužiakov našej školy. Všetkým prvákom želáme veľa úspechov v škole a nech sa im žiacke knižky napĺňajú iba jednotkami.

 • Účelové cvičenie
  16. 9. 2016

  Jesenné účelové cvičenie je za nami. Za cieľovú stanicu nášho pochodu sme si vybrali archeologické nálezisko v Nižnej Myšli. Vyšantili sme sa v krásnom prostredí, absolvovali stanovištia týkajúce sa zdravotnej prípravy, dopravnej výchovy, civilnej ochrany a  pohybu a pobytu v prírode.

 • Patróni školy

  Slávnostná sv. omša v školskej kaplnke, krátky koncert mandolínového súboru Rjabinušky z Trsteného pri Hornáde, sladké domáce koláčiky, vedomostná hra detský kresťanský milionár a spoločný strom viery. Tak to je stručný popis nášho stráveného dňa pri príležitosti oslavy patrónov školy, troch košických mučeníkov Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, dňa 07.09.2016. 

 • Otvorenie šk.r.

  Slávnostne sme sv. omšou otvorili školský rok 2016/2017 dňa 05.09.2016 v kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov v Ždani. Vítame medzi nami nových žiakov a prajeme všetkým krásny a pokojný školský rok.

 • Deň matiek

  Spoločne sme sa poďakovali našim mamkám a starým mamkám za ich lásku pri príležitosti Dňa matiek.

 • Záver školského roka

  Posledná sv. omša v školskom roku 2015/2016 pripadla na 30.06.2016. Po nej sa nám prihovorila p. riaditeľka, vyhlásila pochválených a odmenených žiakov. Spoločne sme si popriali pokojné, ale veselé prázdniny a rozišli sa do svojich domov.

 • Rozlúčka s deviatakmi

  S koncom školského roka prišla aj rozlúčka s najstaršími žiakmi školy. Tí mladší si pre nich pripravili program v podobe scénok, piesní, tanca a vtipných hádaniek. Ani deviataci sa nedali zahanbiť a prekvapili spoločným programom. 

 • Stará Ľubovňa

  Na spoločný výlet sme sa vybrali do Starej Ľubove, kde sme navštívili hrad, sokoliarov a prírodný skanzen. 

 • Volejbalový turnaj

  Na ZŠ Valaliky sa dňa 06.06.2016 odohral priateľský volejbalový turnaj dievčat. Spomedzi piatich družstiev naše dievčatá získali 3. miesto. Blahoželáme!

 • Čarovný svet rozprávok

  Kde bolo tam bolo... Tak sa začína asi každá rozprávka. Na rozprávkovú krajinu fantázie sa premenila trieda, v ktorej žiaci 1. až 4. ročníka strávili týždeň plný zaujímavých aktivít a zábavy. Prečo? Lebo sme chceli vzbudiť ich záujem o rozprávky, o čítanie, a presvedčiť ich, že čas ktorý strávia s knihou im dá množstvo neopakovateľných zážitkov. Vo svete fantázie, si totiž vyskúšajú odvahu, vytrvalosť, vernosť a lásku k dobru. Prežívajú radosť zo zdolania prekážky, teda to, čo budú neskôr potrebovať.

 • Spoznávame povolania - Exkurzia

  Cieľom exkurzie žiakov 1. až 4. ročníka dňa 8.6.2016 bolo lepšie spoznať dve povolania – povolanie knihovníčky a povolanie kňaza, zistiť, čo v nich ľudia robia ako aj naučiť sa klásť otázky a vedieť zreprodukovať informácie, rozvíjať svoje komunikačné a prezentačné zručností, aktívne počúvať. Navštívili sme pobočku Verejnej  knižnice Jána Bocatia, kde o svojom povolaní rozprávala  a  na zvedavé otázky žiakov odpovedalapani knihovníčka Klaudia. Po sv.omši v kostole Svätej rodiny sa nás ujal  duch. otec Aurel. Žiaci mali možnosť spýtať sa duchovného otca na všetko čo ich zaujíma. Dozvedeli sa nielen to, prečo sa stal kňazom, ale i to, aká je jeho obľúbená kniha, farba či šport. Ďakujeme za milé prijatie a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

 • Matematický klokan

  V marci sa 11 žiakov našej školy zapojilo do medzinárodnej súťaže Matematický klokanko a klokan. Žiaci si overili svoje logické myslenie a matematické zručnosti v zaujímavých matematických úlohách. Väčšina našich súťažiacich získala diplom úspešného riešiteľa, čím sa zaradili medzi 20% najúspešnejších riešiteľov v SR. Školským šampiónom sa stal Lukáš Marcin.
  Srdečne blahoželáme!

 • Deň detí

  Deň detí sme oslávili v Skároši, kde sme mali sv. omšu v amfiteátri, opekačku v blízkom lese a súťaže o sladké medaily pri miestnom pamätníku. 

 • Deň múz

  26. mája 2016 sa naši žiaci zúčastnili v Základnej škole v Trstenom pri Hornáde 19. ročníka súťaže s názvom Deň múz. Súťažilo sa v prednese vlastnej poézie, v speve ľudovej piesne a v maľovaní. Umiestnenie našich žiakov:
  Sarah Hugyová – 2. m. v prednese vlastnej poézie - III. veková kat.
  Matúš Poľák -  1. m. v speve ľudovej priesne - II. veková kat.
  Lukáš Marcin - 3. m. v speve ľudovej piesne - I. veková kat.
  Žiakom blahoželáme a ďakujeme pani učiteľkám za prípravu na súťaž.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov
  Jarmočná 96/13, 044 11 Ždaňa
 • +42155/ 698 02 20

Fotogaléria