Navigácia

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011

Slávnostné otvorenie školského roku 2011/2012

 

V novom školskom roku sa brány našej školy otvorili dňa 5. septembra 2011. Pani riaditeľka Mgr. Janka Železníková prívítala žiakov, najmä nových prváčikov, učiteľov a predniesla slávnostný príhovor. V rímskokatolíckom kostole v Ždani sa konala svätá omša, ktorú slúžil vdp. farár Miroslav Gira (duchovný správca školy). Svojom prítomnosťou nás potešili aj školský kaplán Jozef Kohút a vdp. Jozef Nádaský, ako aj bývalí žiaci. Do nového školského roka nám všetkým - učiteľom, rodičom, žiakom - adresoval p. farár jednu krásnu vetu zo sv. písma od proroka Izaiáša: "Tu som ja, pošli mňa."

 

(Autor: MB)

 

 

 

 


 Sviatok sv. Košických mučeníkov

 

7. september je deň, kedy Cirkev slávi sviatok sv. Košických mučeníkov a pripomína si deň - 7. september 1619 - kedy boli v Košiciach umučení, sv. Marek Križin, sv. Štefan Pongrác, sv. Melichar Grodecki, patróni našej školy.

Na našej škole sme tento sviatok oslávili svätou omšou v školskej kaplnke, ktorú slúžil p. kaplán Jozef Kohút.

 

(Autor: MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Medzinárodná olympiáda"

 

 Netradičnou formou sme dňa 7. 9. po svätej omši pokračovali v slávení sviatku našich patrónov. P. uč. Andrea Alexiková zorganizovala skvelú akciu pod názvom Medzinárodná olympiáda. Žiaci jednotlivých tried reprezentovali niektorý štát, zhotovili si jeho vlajku a predstavili sa na olympiáde v jazyku tejto krajiny. Konkrétne prváci a druháci reprezentovali Slovensko, tretiaci a štvrtáci Česko, piataci Veľkú Britániu, šiestaci Taliansko, siedmaci Nemecko, ôsmaci Francúzsko a deviataci Rusko. Na ihrisku súťažili sme pre ne pripravili jednotlivé stanovištia s logickými, vedomostnými, či športovýmu úlohami - chodenie na chodúľach, lovenie rybičiek, stavanie hradu z drevených kociek, kreslenie ústami, minigolf, kriket, petang, puzzle z loga školy. Deti sa úžasne snažili. Nebolo porazených, všetci zúčastnení bolí víťazi. Na záver bolo krátke vyhodnotenie a malá odmena.

(Autor: MB)

 

 

 

 

 

 


 Rozlúčka s Pavlom Demitrom

Na hodinách telesnej výchovy sme si 8. 9. 2011 spomenuli na zosnulého Pavla Demitru († 36), veľkú osobnosť, jedného z našich najlepších hokejistov a kapitána hokejovej reprezentácie. P. učitel Marek Iľko pripravil pre žiakov prezentáciu venovanú Paľovi Demitrovi a pri športovej nástenke s jeho fotografiou sme si minútou ticha úctili jeho pamiatku.

(Autor: MB)

 

 

 

 

 

 

 

 


 Pápežský vlak na okružnej jazde po krajinách V4

 

Na Slovensko prišiel od 9. septembra do 12. septembra 2011 pápežský vlak blahoslaveného Jána Pavla II. „TOTUS TUUS“. Počas svojej misijnej cesty po krajinách V4 (Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Česko) priblížil osobu a dielo blahoslaveného Jána Pavla II. Vlak sa dalo prezrieť na železničných staniciach v Prešove, Košiciach, Zvolene a v Banskej Bystrici. Aj pedagógovia našej školy sa s radosťou zúčastnili tejto milej spomienkovej akcie na pontifikát bl. Jána Pavla II.

Slniečko nám svietilo,

dobrý pocit nás hrial.

Bl.Ján Pavol II.,sa z neba

na nás usmieval.

Panna Mária, ktorá si tak milovala jednoduchosť. Pomôž nám na príhovor bl.Jána PavlaII., slúžiť v jednoduchosti srdca ako dobrí pedagógovia, ktorí majú za vzor Tvojho milovaného Syna. On bol Pedagóg pedagógov, dobrý Učiteľ a Pastier. Bl.Ján Pavol II., prosíme Ťa oroduj za nás, našich žiakov a školu, aby sa stala miestom múdrosti, kde získavame vedomosti a lásky k blížnemu. Amen.

(Autor: Mgr. Martina Vaňková)

Fotografie z tejto akcie si môžete prezrieť vo fotoalbume školy.

 

 

 


Divadelné predstavenie

 

Žiaci našej školy spolu s pedagógmi navštívili 19. septembra 2011 Štátne divadlo v Košiciach. Preniesli sme sa do čarovného sveta rozprávkového titulu Štyria škriatkovia a víla. Bohatá scénografia a pesničky upútali mladého diváka, všetci sa tešili z klasickej rozprávky v tom najlepšom zmysle slova, zažili zábavu a odniesli si poučenie. Po divadelnom predstavení všetci spoločne zašli do Dómu sv. Alžbety, kde poďakovali p. Bohu za krásny deň.

 

(Autor: MB)

 

Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Exkurzia v Štátnej knižnici Jána Bocatia

 

Žiaci 5.a 9. ročníka spolu s p. učiteľom Iľkom sa 19. 9. 2011 zúčastnili exkurzie v Štátnej knižnici J. Bogatia v Košiciach. Vďaka vynikajúcemu profesionálnemu prístupu zamestnancov, sa žiaci oboznámili s poslaním tejto inštitúcie, mali možnosť nahliadnúť do vzácnych zväzkov - prvotlačí z konca 15 storočia, obrazových novín z revolučného roku 1848 a pozrieť si priestory knižnice.

(Autor: Mgr. Marek Iľko)

 

Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.

 

 

 

 

 

 


Rodičovské stretnutie - rodičovský aktív

Oznamujeme všetkým rodičom žiakov našej školy, že dňa 27. 9. 2011 sa uskutoční Rodičovský aktív.

Program:

16:00 Prednáška so psychológom PhDr. Jozefom Ihnacíkom

16:30 Celoškolský rodičovský aktív. Po ukončení - triedne stretnutie.

 

 

 


Noc výskumníkov

 

23. septembra sa žiaci 6. roč. a 9. roč. pod vedením p. uč. Alexikovej zúčastnili festivalu vedy pod názvom Noc výskumníkov. Táto vedecká show sa konala v priestoroch obchodného centra Optima v Košiciach. Žiaci sa stretli s ukážkami vedeckých experimentov, ktoré počas vyučovacieho procesu nemôžu vidieť. Spolu s vedcami z UPJŠ v Košiciach mohli pozorovať levitujúci vláčik, 3D kráčajúce molekuly, „zježené“ magnetické kvapaliny, ovládanie počítača pomocou mozgových signálov, vznik blesku, či „neviditeľné“ častice. Budúcich chirurgov čakalo milé prekvapenie – v priamom prenose prostredníctvom videomostu mohli sledovať operáciu človeka. Na svoje si prišli aj milovníci chémie, ktorí si sami mohli „vyrobiť“ neviditeľný atrament, aj farebný sliz. Prehliadku týchto úžasných experimentov sme uzavreli na stanovišti plnom logických hier a hlavolamov. Musím zdôrazniť, že týmito hrami nás sprevádzala naša bývala žiačka, teraz študentka UPJŠ Majka Špavorová. Touto cestou chcem pozdraviť všetkých bývalých žiakov, terajších usilovných študentov a budúcich vedcovsmiley. (RNDr. Andrea Alexiková)

Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.

 

 

 


Victoria regia 2011

 

Victoria regia, na ktorú ukazujú naše žiačky na fotografii, je nádherná amazónska a najväčšia vodná rastlina na svete, s priemerom listov až 2 metre. Našťastie rastie aj v kúpeľnom areáli v Piešťanoch a nemuseli sme ísť za ňou až k Amazónke (aj keď by sme radi išli...).

VICTRORIA REGIA 2011 je aj názov 18. národnej súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov s medzinárodnou účasťou, alebo Majstrovstvá Slovenska vo floristike , ktoré organizuje Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany, Mesto Piešťany a Slovenské liečebné kúpele Piešťany. Naša škola sa zúčastnila tejto akcie vďaka finančnej podpore Slovenského zväzu záhradkárov.

 Ako bolo:

Súťaž sa konala v piatok 23. septembra 2011. Našu školu reprezentovali žiačky Júlia Zlaczká – IX. a Dominika Pribulová – VIII. Kedže sme do Piešťan cestovali už vo štvrtok poobede a cesta pre naše rastlinky bola pridlhá a nie všetky si udržali svoju krásu a fit formu, tak ešte skoro ráno v deň súťaže sme si ukoristili čerstvé rastlinky v areáli záhradníckej školy (samozrejme so súhlasom domácich: „Berte si, čo sa Vám páči!“ Tak to sa dnes len tak nevidí!!!). Hlavnou témou súťaže bola: Pocta rodine Winterovcov (zakladatelia Piešťanských kúpeľov). A súťažilo sa v troch disciplínach: 1. Jednostranná kytička na hrob Ľudovíta Wintera, 2. Závesný aranžmán na stenu – vystihujúci osobnosť Ľ. Wintera a 3. Priestorová fantázia s kúpeľnou tematikou. Dievčatá išli súťažiť s veľkou trémou – predsa to znie veľkolepo , že Majstrovstvá Slovenska... No po prvej dispiplíne sa už lepšie dýchalo a po skončení už boli frajerky. Poobede bolo vyhlásenie výsledkov a kytička Dominiky získala 3. miesto. Všetci súťažiaci boli odmenení taštičkou s drobnými pomôckami na aranžovanie. Víťazi boli pozvaní na slávnostný Galavečer do Spoločenského centra v kúpeľoch. Na Galavečer sme síce došli bez „gala“ oblečenia, no bolo úžasne. Zažili sme noblesný večer, spolu s profesionálmi v aranžovaní, ktorí došli nielen z rôznych kútov Slovenska, no aj z Čiech, Nemecka, Maďarska a Poľska. V kongresovej sále sa konal kultúrny program, spojený s odovzdaním kytičky vnučke p. Wintera (dnes starenke), slávnostné odmeňovanie víťazov – základných škôl, študentov stredných škôl a profesionálov a potom recepciu s bohato prestretými stolmi. Deň už aj tak nabitý novými a krásnymi zážitkami stále nekončil so svojimi prekvapeniami. Čakala nás ešte cesta na ubytovanie, no bola z toho jedna príjemná, ba až romantická nočná prechádzka nádherne vysvieteným areálom kúpeľov, Victoriou regiou - kvitnúcou práve len v noci, mostom ponad Váh a mestom Piešťany.

 

V sobotu 24. septembra sme predpoludním spoznávali krásy a históriu mesta Piešťany a kúpeľov. Navštívili sme Balneologické múzeum. V múzeu sme sa spoznali, aký bol pán Winter veľký človek a o čo všetko sa zaslúžil – vybudoval kúpele, centrum mesta, Kolonádový most, divadlo, múzeum, kúpalisko, prvé golfové ihrisko v strednej Európe bolo práve v Piešťanoch, aleje, parky, dozvedeli sme sa ako je to s liečivou termálnou vodou v kúpeľoch a prečo má 70 stupňov, že liečivé bahno sa ťaží z mŕtveho ramena Váhu. To nás tak navnadilo, že sme hneď chceli doniesť našim domov bahno z Piešťan, no zostali sme sklamaní. To pravé naše sa kúpiť nedá, iba maďarské (a to sme nechceli...). Pozreli sme si ešte historické centrum Pieštan, Winterovu ulicu a vybrali sa k preslávenému Barlolámačovi a Kolonádovému mostu vedúcemu cez Váh na Kúpeľný ostrov. Na prechádzku sme si samozrejme neodopreli horúcu kúpeľnú oblátku do ruky (mhmm – kokosovú....). Areál kúpeľov je úžasný, čistý, perfektne udržiavaný, plný lekien, zelene a nádherných historických budov, ale aj moderných... (nápisy Balneoterapia boli lákavé a ťažko sa im odolávalo), mali sme pocit, že ani nie sme na Slovensku. Veď kúpeľom neodolala ani Sisi. Na konci kúpeľov sa konala výstava súťažných prác. Okrem kategórie základných škôl, boli ešte ďalšie dve – záhradnícke školy a profesionáli. V exteriéri boli vystavené práce – Priestorová fantázia s kúpeľnou tematikou – nad ktorými sme žasli. V interiéri boli vystavené Pietne kytice profesionálov a študentov, ako aj Nástenné aranžmány. Bolo veru čo obdivovať a inšpirovať sa toľkou krásou a fantáziou.

O druhej popoludní sa v kúpeľnou areáli začalo podujatie KVETINOVÉ KORZO. Aj keď sme si dovtedy mysleli, že už sme videli všetku krásu, akú človek vie vytvoriť z rastliniek, mýlili sme sa. Videli sme jedinečné alegorické vozy – Madagaskar, Farmu, Ježka, Labuť s leknom , skupinové a pešie alegórie. Perfektné!

 Bol už čas ísť domov na vlak... Nechcelo sa nám opustiť to mesto, ktoré v nás zanechalo množstvo pozitívnych zážitkov. Naše pocity - ešte zostať - boli tak silné, až nám to náhoda splnila a predĺžila nám nečakane pobyt v Piešťanoch. Vysvetlenie – lokomotíva na rýchliku, na ktorý sme v Piešťanoch nastúpili sa práve pokazila a vlak sa s nami nepohol. Kým železničiari pozháňali náhradnú z Bratislavy, zotrvali sme v Piešťanoch neplánovane hodinu a pol navyše. Ešte aj to nám vyšlo.

 Ďakujeme všetkým, ktorí nám umožnili zažiť toto nádherné podujatie - našej pani riaditeľke za uvoľnenie zo školy, rodičom našich žiakov za ich podporu a dôveru, organizátorom súťaže, Slovenskému zväzu záhradkárov za finančnú podporu - za veľkú ochotu a ústretovosť vyjadrujeme veľké poďakovanie pani Ing. Anne Szabóovej z RV SZZ z Bratislavy a pánovi Ing. Františkovi Vérebovi zo ZO SZZ v Ždani, no a v prvom rade nášmu Pánu Bohu, že nad nami bdel a staral sa o nás, že dal nám všetko a ešte viac... (Autor: Mara Beľanová)

Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.

 

 

 

 

 


Účelové cvičenie

 

V dňoch 29. a 30. septembra 2011 sa uskutočnilo na našej škole Účelové cvičenie, cieľom ktorého bolo preveriť vedomosti a praktické návyky žiakov získané pri výuke učiva OČAP (ochrana človeka a prírody). Cvičenie začalo teoretickou prípravou a pokračovalo praktickou časťou na jednotlivých stanovištiach s nasledujúcim zameraním.

Stanovište č. 1 - Riešenie mimoriadnych udalostí a úloh počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. p. uč. Pichlerová. Na stanovišti boli plnené úlohy z aktuálnej meterologickej situácie na určenie rýchlosti a smeru vetra, potrebnej na určenie trasy a smeru evakuácie osôb, pri úniku nebezpečnej látky. Na tomto si žiaci vyskúšali ochranný odev, plynové masky a ich nasadenie.

Stanovište č. 2 - Zdravotná príprava p. uč. Beľanová. Na stanovišti boli praktické ukážky prvej pomoci pri zasiahnutí bleskom, ošetrenie popálenín a overenie toho, či žiaci ovládajú číslo prvej pomoci a oboznámenie sa so ZPJ.

Stanovište č. 3 - Pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana p. uč. Iľko Vedúci stanovišťa preveril vedomosti žiakov z orientácie v teréne, vysvetlil mladším žiakom ako pomocou buzoly zorientovať mapu, ako určiť azimut, čo sú vrstevnice a ako rozlišujeme terénne tvary na mape. Potom položí otázky týkajúce sa predpovede počasia v prírode.

Stanovište č. 4 - Dopravná výchova a výchova k bezpečnému správaniu p. uč. Rusinková Pre všetkých žiakov bol pripravený kontrolný test z poznávania dopravných značiek a dopravných predpisov. Žiaci si precvičili aj svoj postreh pri pexese s dopravnými značkami.

Stanovište č. 5 - p. uč. Alexiková Toto stanovište preverilo žiakov z odhadu vzdialenosti, vedúci ukázal ako zistiť danú vzdialenosť bez metra a následne žiaci hádzali granátom na cieľ. Pre žiakov bol aj na tomto stanovišti pripravený kontrolný test s otázkami, čo robiť v prípade ak nás nečakane zasiahne búrka v prírode a ako sa pripraviť na turistický výlet. (RNDr. Andrea Alexiková)

(Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy)

 

 

 


Exkurzia Kosit

Žiaci 5. až 9. ročníka navštívili 30. 9. 2011 Centrum environmentálnej výchovy spoločnosti KOSIT, a.s. v areáli Spaľovne odpadov v Kokšov - Bakši. V učebni environmentálnej výchovy žiaci absolvovali 2 vzdelávacie programy: KAM S NÍM? - zameraný na nakladanie s odpadmi formou problémových úloh a súťaží v družstvách a MYSLÍME NA BUDÚCNOSŤ? - až 80 % materiálu v odpadkovom koši je možné recyklovať... žiaci uvideli, ako sa mení odpad na surovinu, ako funguje spaľovňa a tiež ako pomáha chrániť životné prostredie.

V druhej časti ich čakala veľmi zaujímavá a podnetná exkurzia po areáli. Žiaci videli separáciu plastov, tetrapakov, skla, dreva, papiera, pneumatík, veľkých plastov, elektroodpadu, olejov, nebezpečných odpadov, čo sa s nimi deje - drvenie, lisovanie..., príprava na spaľovanie, skladovanie. Žiakom sa priblížil systém nakladania s odpadmi v Košiciach a okolí a spoznali význam zodpovedného prístupu k separácii odpadu, čo má významný vplyv na naše životné prostredie. (Autor: MB)

 

 

 

 


Veda a umenie

 

Žiaci našej školy pod vedením p. uč. Vaňkovej a p. uč. Nagyovej sa zapojili do zaujímavej výtvarnej súťaže Veda a umenie. Žiaci sa naplno oddali svojej fantázii a už získaným poznatkom z vedy a techniky, navrhli svoj vlastný vynález, popísali ako by mal fungovať a výtvarne ho stvárnili. Najkrajšie práce, ktoré reprezentujú našu školu sú od týchto autorov a mladých výskumníkov: Damián Horňák - IX., Júlia Zlaczká - IX., Tomáš Antoni - IX., Pavol Tegda - IX., Dominik Kállai - V., Laura Kundráková - V., Tomáš Lacko - VII, Veronika Verebová - VI., Kristián Nagy - VII. Všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili tejto súťaže ďakujem za ich snahu. (Mgr. Martina Vaňková)

 

Fotografie najkrajších prác si môžete pozrieť vo fotoalbume našej školy.

 

 

 

 

 

 


Výstava ovocia a zeleniny

 

Aj tohto roku sme sa zúčastnili Výstavy ovocia a zeleniny, ktorú organizoval ZO SZZ v Ždani pod vedením pána Ing. Františka Véreba. Žiaci spolu s učiteľmi prispeli kolekciou výtvarných a aranžérskych prác. Ich snaha bola odmenená Pamätným listom a najsympatickejšie exponáty, konkrétne Marušky Snovákovej - VI., Natálky Sitárovej - VI., Veroniky Verebovej - VI. a Viktorky Zlaczkej boli odmenené vecnými darmi. Srdečňe ďakujeme miestnym záhradkárom za ich snahu. Akcia bola veľmi pekná a už teraz sa tešíme na ďalší ročník. (Mgr. Martina Vaňková)

 

Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy. (M(dscksvdsu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Modlitba svätého ruženca

 

Aj v našej školskej kaplnke sa budeme počas celého októbra v stredu ráno stretávať pri modlitbe svätého ruženca.

 

Mesiac október je mesiacom úcty k Ružencovej Panne Márii. Ruženec je modlitba, ktorá nás sprevádza tajomstvom, kedy anjel Gabriel oznámil Panne Márii, že sa stane Bohorodičkou. Zároveň nám jednotlivé desiatky odkrývajú Ježišov život. Ruženec je modlitba meditatívna, rozjímavá, vyžaduje si vnútorné a vonkajšie stíšenie a obdarúva nás pokojom. (Autor: MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Potulky Bratislavou a Trnavou

 

V jeden nádherný jesenný deň sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili poznávacej exkurzie: POTULKY BRATISLAVOU A TRNAVOU.

V dobrej nálade sme cestovali nočným rýchlikom a cesta nám pomaly ubiehala. Niektorí si aj trocha pospali, no nebol to spánok, ktorý nám pridal na čerstvosti smiley.

O šiestej ráno sme Bratislavu v plnej paráde nevideli, pretože bola zahalená rúškom tmy, avšak prvé brieždenie nám začalo postupne odhaľovať krásy nášho hlavného mesta.

Na námestí pred ÚRADOM VLÁDYsme sa naraňajkovali a pobrali sa pred PREZIDENTSKÝ ÚRAD, kde sme márne čakali na jeho čestnú stráž sad, ak nerátam obrovskú vranu, ktorá sedela nad bránou a strašila okoloidúcich svojím škrekom.

Prechádzali sme MICHALSKOU BRÁNOU až na HLAVNÉ NÁMESTIE. Videli sme budovu DIVADLA P. O. HVIEZDOSLAVA, GENERÁLNU PROKURATÚRU SR, MINISTERSTVO FINANCIÍ SR, BUDOVU NÁRODNÉHO DIVADLA.

Slnkom pozlátený DUNAJ nás fascinoval a vychutnávali sme si ho plnými dúškami. Nad celou touto scenériou bdela obrovská socha M. R. ŠTEFÁNIKA, kde sme sa trocha pohrali s perspektívou, pri ktorej vznikla zaujímavá fotografia wink. Popri Dunaji, na ktorom sa plavili výletné lode a v prístave boli zakotvené botely, sme objavili sochu významnej panovníčky MÁRIE TERÉZIE, majestátne sediacej na koni v štýlových šatách, ktorá tu bola len nedávno inštalovaná.

Popri MINISTERSTVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA cez NÁMESTIE P. O. HVIEZDOSLAVA sme prišli až k DÓMU SV. MARTINA, kde sme sa pomodlili a obdivovali sochu sv. Martina na koni, deliaceho sa o svoj plášť so žobrákom, ktorej autorom je rakúsky sochár Donerr. Práve v tejto bazilike sa konalo 11 korunovácií významných panovníkov, ktorých podobizne sú vo vitrážach chrámu. Pamiatkou na korunovácie je pozlátená kráľovská koruna, vážiaca 300 kg, uložená vo veži katedrály. Zaujímavosťou je aj relikvia J. Almužníka v životnej veľkosti na bočnom oltári.

Vďaka GPS navigácii sme našli cestu k ARCHEOLOGICKÉMU MÚZEU, kde sú vzácne archeologické nálezy z územia Slovenska od praveku až po vrcholný stredovek z rôznych oblastí Slovenska, ktoré pochádzajú najmä z vlastných archeologických výskumov. Myslím, že tu nás pochytila najväčšia únava, pri náučnom filme sme si trocha zdriemli .

249- možno sa pýtate, čo to asi znamená... naša Janka si dala tú námahu, že spočítala všetky schody vedúce až na BRATISLAVSKÝ HRAD, z ktorého sme mali Bratislavu ako na dlani.

Čo by kameňom dohodil, sme sa ocitli aj pri NR SR, do ktorej sme mohli vstúpiť až po veľmi prísnej kontrole. Priamo v rokovacej sále sme sa opäť dozvedeli zaujímavosti zo života politického a samozrejme sme neodolali a posadali si na poslanecké miesta, či priamo za hlavný mikrofón prednášajúceho. Uvidíte, ako nám to pristalo smiley.

Už veľmi, veľmi unavení sme sa čo najrýchlejšie museli presunúť na železničnú stanicu a rozlúčiť sa s Bratislavou, kde sme len len chytili rýchlik – smer TRNAVA.

Cesta bola úmorná, pripomínala mi cestu sardiniek vo vlastnej šťave natlačených v konzerve, my sme tak boli v uličke vlaku, ktorý tiež pripomínal konzervu. Na jednej nohe, alebo na zemi sediacich, nám ta polhodina do Trnavy trvala neskutočne dlho.

V TRNAVE bola opäť pani Jeseň príjemná a vítala nás teplým vánkom vo vlasoch. Slnečné lúče nás šteklili na tvári, miestami bolo až horúco. Tôňu chládku sme našli v DÓME SV. MIKULÁŠA, kde sme si už len posadali do zadných lavíc a v tomto momente by sme tu najradšej zotrvali čo najdlhšie. Určite má Trnava, ako najstaršie mesto na Slovensku, mnoho pútavých miest, hodnotných a hodných poznávania, ale náš čas nám to žiaľ nedovolil, snáď niekedy inokedy.

Krátky odpočinok si niektorí vychutnali na lávkach TROJIČNÉHO NÁMESTIA, iní popíjaním horúcej čokolády, ktorá nám dodala energiu na posledný presun do vlaku cez bývalú vodnú priekopu. Rozlúčili sme sa teda aj s Trnavou.

Myslím, že sme prežili Bohom požehnaný deň a hoci únava nám už sadá na viečka, hreje nás dobrý pocit z perfektne prežitých potuliek Bratislavou a Trnavou. V srdciach nám ostávajú milé spomienky.

Ďakujem žiakom, že boli tak úžasní, kolegovi za perfektnú organizáciu smiley. (Autor: p. uč. Nagyová)

 

Fotografie z exkurzie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.

 

 

 


Milión detí sa modlí ruženec

 

... aj v Ždani.

Dnes, 18. októbra 2011 sme sa o 9:00 zapojili do celosvetovej akcie "Milión detí sa modlí ruženec".


Detský ruženec vznikol v roku 2005 v hlavnom meste Venezuely v Caracase. Pri modlitbe ruženca, ktorý sa modlili deti,mali všetci prítomní zvláštnu skúsenosť prítomnosti Panny Márie.
Podľa výroku svätého pátra Pia: "Keď sa bude milión detí modliť ruženec, tak sa svet zmení", dostala takto iniciatíva svoj názov. Od vtedy sa deti na rôznych miestach sveta stretávajú, aby sa s vierou a radosťou spoločne modlili za pokoj a jednotu vo svete. (MB)

 

 

 

 

 


Predstavujeme nové logo školy

 

Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov v Ždani

Patrónmi školy sú traja mučeníci – sv. Marek, sv. Štefan a sv. Melichar, ktorí v Košiciach za pohnutých dejinných okolností dosvedčili svoju vernosť Kristovi mučeníckou smrťou a tak vlastným životom naplnili tajomstvo Kristovho kríža.

Preto sú v logu našej školy tri základné línie, pripomínajúce týchto svätcov. V jednote viery vyplnili Kristov kríž, ktorý sa pre nich stal nasmerovaním a cestou k večnosti. Kríž zároveň chápeme ako strom života.

Naša škola od svojho vzniku v roku 1992 niesla meno blahoslavených košických mučeníkov, od ich svätorečenia v roku 1995 sme školou svätých košických mučeníkov. (Autor príspevku: p. farár, 19. október 2011)

 

 

 

 

           


Exkurzia Prešov

 

Vďaka akcii Vlakom do múzeí sa dňa 20. októbra 2011 žiaci 5. až 7. ročníka spolu s p. učiteľom Iľkom a p. učiteľkou Rusinkovou zúčastnili Nábožensko - dejepisno - geografickej exkurzie v Prešove. Prvá návšteva v Prešove bola v Gréckokatolíckom katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa, kde sme si uctili telesné pozostatky blahoslaveného Petra Pavla Gojdiča. Centrom Prešova viedli naše kroky smerom k ďalšej zastávke v Konkatedrále sv. Mikuláša, dominante Prešove. Chvíľu sme sa kochali krásou monumentálnej stavby neskorej gotiky a spoločne sa pomodlili. Hneď poblízku sme navštívili Krajské múzeum v Prešove v Rákociho paláci. Múzeum uchováva a prezentuje archeologické, historické, etnografické, umelecko-historické a prírodovedné zbierky. Sú výsledkom zbierkotvornej práce vo vymedzenej oblasti Šarišského regiónu i v širších celoslovenských reláciách. Veľmi zaujímavá a jedinečná bola návšteva Prešovského židovského múzea, ktoré vzniklo ako prvé svojho druhu na Slovensku v r. 1928. Stála expozícia judaík je inštalovaná v prešovskej ortodoxnej synagóge. Budova synagógy pochádza z r. 1898. Je to dvojpodlažná budova, so strohou vonkajšou fasádou, no ukrýva bohato zdobené interiéry, ktoré vraj patria k najatraktívnejším židovským pamiatkam na Slovensku. Synagóga sa dodnes využíva ako modlitebňa. Žiaci boli prekvapení členením priestoru pre ženy - galéria a pre mužov - hlavná časť. Žiaci si odniesli z exkurzie bohatý duchovný zážitok a množstvo nových poznatkov.

( Autor príspevku: MB)

 

 

 

 

 

 


Oznam

Jesenné prázdniny sa začínajú 28. 10. 2011 a končia 1. 11. 2011. Nástup do školy je v stredu 2. 11. 2011. Vo štvrtok 3. 11. 2011 je Metodický deň pedagóv katolíckych škôl Košickej arcidiecézy. Vyučovanie vo štvrtok nebude. V piatok 4. 11. 2011 je vyučovanie podľa rozvrhu.

 

 


Deň zdravej výživy - 26. 10. 2011

 

Dnes  sa na našej škole uskutočnil 2. ročník obľúbenej akcie pod názvom Deň zdravej výživy. Žiaci si nemuseli doniesť desiatu - v tom však nespočívala zdravá výživa formou diéty. Ba naopak! Po dohode s triednymi učiteľmi žiaci doniesli rôzne zdravé suroviny a v triedach pripravovali jedlo, ktoré odniesli na spoločný stôl. Okrem toho mohli doniesť už hotové zdravé jedlo, ktoré si s mamkami pripravili doma. Spoločná desiata všetkých žiakov školy prebiehala na chodbe formou švédskych stolov, ktoré sa prehýbali tiažou zdravých dobrôt od nátierok, zeleninových šalátov, ovocných šalátov, čerstvej ovocnej šťavy, bylinkového čaju, či ovsených sušienok. Naše zrakové a čuchové receptory boli dráždené veľmi príjemnými podnetmi a rýchlo sme museli uspokojiť hlavne chuťové poháriky. Čo sa aj podarilo. Spokojnosť na našich tvárach si môžete všimnúť na fotografiách z tejto akcie vo fotoalbume školy. Prežili sme príjemný a poučný deň, kedy deti zažili, že zdravé jedlo naozaj chutí. Ďakujem všetkým kolegom, žiakom, rodičom, všetkým zainteresovaným, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave a realizácii tohto dňa. (Autor: Koordinátor zdravej výživy)

 

Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.

 

 

 

 


Celodiecézny metodický deň

 

 Vo štvrtok 3. novembra 2011 Arcibiskupský školský úrad v Košiciach usporiadal Celodiecézny metodický deň pedagogických a výchovných zamestnancov katolíckych základných škôl Košickej arcidiecézy. Tento rok sa o nás postarala Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla v Stropkove.

P r o g r a m:

 1. Slávnostná sv. omša v Sanktuáriu Panny Márie Škapuliarskej o 8,30 hod.
 2. Otvorenie metodického dňa.
 3. Presun do školy, prezentácia a občerstvenie (cca od 9,30 hod. do 10,00 hod.).
 4. Práca v sekciách podľa samostatných programov (od 10,00 hod. do 13,30 hod.).
 5. Vyhodnotenie práce v sekciách, závery a opatrenia (od 13,30 hod. do 14,00 hod.).
 6. Obed (priebežne podľa sekcií od 11,30 – 13,30 hod.).
 7. Ukončenie metodického dňa o 14,00 hod.

Ďakujeme našim otcom biskupom za povzbudenie, CZŠ v Stropkove za pohostenie. Deň bol veľmi podnetný, najviac sme sa tešili zo vzájomného stretnutia s kolegami z ďalších cikevných základných škôl v našej arcidiecéze, spoznali sme priestory a život v CZŠ v Stropkove, vymenili sme si vzájomné skúsenosti v práci v jednotlivých sekciách.

(Autor príspevku: MB)

 

 

 

 

 

 


Záložka do knihy spája školy - 13. 11. 2011

 

Našich šikovných žiakov som zapojila do 3. ročníka česko-slovenského projektu s názvom : ,, Záložka do knihy spojuje školy

Rôznymi technikami a zaujímavými nápadmi sme vytvorili viac ako 70 záložiek, tie najkrajšie sme poslali do ZŠ s MŠ v Pliešovciach na západnom Slovensku - našej patrnerskej školy. Na zadnej strane bolo logo našej školy a citát z knihy prísloví....

Uvidíme, aké záložky oni pošlú nám a tie sa stanú odmenou každémusmiley.

Ďakujem všetkým zapojeným do súťaže, máte skvelé nápady, tak ich rozvíjajte.... (Autor: Mgr. Adrea Nagyová)

Ďalšie záložky si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oblastná výstava zvierat v Geči - 18. 11. 2011

 

V piatok 11. novembra sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili na oblastnej výstave zvierat, ktorú v neďalekej Geči usporiadala tamojšia Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov. Žiaci si v prítomnosti jej predsedu, pána Jaroslava Nagya a neskôr sprevádzaní garantmi jednotlivých expozícií mohli prezrieť vystavené čistokrvné úžitkové domáce zvieratá.

Prvou expozíciou, ktorá ich privítala hneď pri vstupe, bola expozícia hydiny. Krásne jedince husí, kačíc, ale aj zriedkavých perličiek boli umiestené v prvých výstavných klietkach a za nimi nasledovala hrabavá hydina 42 dvoch plemien alebo farebných rázov. Bola to pestrá paleta farieb, štruktúry peria a rozličných ozdôb, ktorými vyšľachtené čistokrvné jedince vynikajú. Expozíciu hydiny uzatvárali bažanty a japonské prepelice. Žiaci mohli popri prehliadke jednotlivých klietok a voliér sledovať aj prácu posudzovateľa, ktorý podľa predpísaného štandardu hodnotil jednotlivé vystavené jedince.

V ďalšej časti výstavy si žiaci prezreli vystavené králiky. Chovatelia v Geči a na okolí chovajú široké spektrum plemien králikov. Na výstave z nich bolo vystavených 33 plemien alebo farebných rázov, celkovo 230 jedincov. Zaujali najväčšie králiky – belgické obry, ale svojich fanúšikov si našli aj králiky plemien činčila, anglický strakáč, ohnivák alebo maličký, len niečo cez jeden kilogram vážiaci králik plemena hermelín. Žiaci mohli vidieť, že aj počas výstavy je o každé zviera vzorne postarané a manipulácia s nimi je vždy šetrná a pozorná. Oboznámili sa aj s tým, že každé čistokrvné zviera má mať aj originálne a nezameniteľné označenie. Kým pri hydine a holuboch je to nesnímateľný krúžok na nohe, pri králikoch je to tetovanie v obidvoch ušniciach.

Na králiky nadväzovala expozícia holubov. Takmer 400 holubov bolo umiestnených buď jednotlivo v klietkach alebo vo väčších voliérach . Nechýbali medzi nimi ani slovenské plemená: východoslovenský kotrmeliak, košický kotrmeliak alebo aj tvarovo zaujímavý slovenský hrvoliak. Žiakov zaujali aj holuby s netradičnou štruktúrou peria, ako napríklad čínsky holub, parochniak alebo brčkáň.

Ďakujeme ZO Geča za to, že nám bezplatne umožnili návštevu tejto výstavy. Nepochybne bola pre viacerých žiakov veľmi inšpirujúcou. (Autor: ThLic. Miroslav Gira)

Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy

 

 

 


Dobytie hradu Slanec - 17. 11. 2011

 

"Les Trois Mousquetaires et de d'Artagnan". To je názov dnešnej 3 + 1 skupinky, ktorá dobyla - síce už len zrúcaniny - hradu Slanec. Všetci, ktorí sa prihlásili, ale náhle ochoreli, môžu ľutovať. V Ždani došiel len jeden statočný, teda statočná Janka." Všetci za" sme obidve zrušili masový peší pochod do Nižnej Myšle na vlak do Slanca a odviezli sa autom. V Nižnej Myšli na železničnej stanici sme túžobne očakávali zástupy, že snáď Myšľančania to zachránia, no došiel tiež až jeden - statočný č.2 - Gabko. Boli sme už traja, vrátane učiteľa. Kedže Gaba došla odprevadiť na stanicu sestra Slávka, stala sa nedobrovoľne statočnou č. 3. Je v tom nevinne, lebo sme ju uniesli (samozrejme so súhlasom mamky). Nasadli sme do auta a vyrazili na východné svahy Slanských vrchov do obce Slanec. Hradné bralo so zrúcaninou sa ukázalo hneď, len čo sme vyšli z lesného porastu hôr. Pri obecnom parku sme zaparkovali a vydali sa na peší výstup hradnou cestou. Pod nohami nám šušťalo oranžové lístie, vzduch bol čerstvý, pomerne chladný. Netrvalo dlho a boli sme na hrade. Po prekročení hradieb nám príjemne prekvapilo teplo na nádvorí hradu. Pozdravili sme mladú rodinku, ktorá tam bola, obzreli si hrad a sadli si k "slávnostnému hradnému obedu" - pomastenému chlebíku a teplému čaju v termoske. Kochali me sa v nemom úžase výhľadom na okolie vyhrievajúc sa pritom ako Lacerty (jašterice, hlavne tie múrové) na teplom žltom slniečku a nevedeli sa nabažiť modroočkovosti našej oblohy (ešte že máme atmosféru a fyziku, ináč by sme prišli o tú nádhernú blankytnú modrú...) To všetko nám však spôsobovalo jeden veľký problém - nie a nie odísť, ešte si to vychutnávať... "Labužníci!" Absorbovali sme čo najviac týchto pozitívnych pocitov, aj do zásoby, a konečne si povedali, že môžeme spokojne ísť. Domov sme došli štastne s úsmevom na tvári a radosťou v srdci z nádherne prežitého dňa. (Autor: MB)

 

Fotografie s čarom Slanského hradu a belasej oblohy si môžete pozrieť vo fotoalbume

 

 

 


Vážení rodičia /zákonní zástupcovia/!

Pozývame Vás na rodičovský aktív, ktorý sa uskutoční v utorok 22. novembra 2011 o 16:00 v priestoroch školy.

Program: 16:00 - Prednáška pre rodičov - PhDr. Jozef Ihnacík

16:30 - Informácie o občianskom združení Melichar pri CZŠ sv. Košických mučeníkoch Ždaňa

16:40 - Triedne stretnutie rodičov v triedach

Tešíme sa na Vašu účasť! Mgr. Jana Železníková - riaditeľka školy

Informácie sa nebudú podávať telefonicky. Od 13.30 - 16:00 bude klasifikačná porada.

UPOZORNENIE

Žiakom sa zakazuje nosiť do školy hru PEONZA. V prípade porušenia zákazu sa žiakovi hra zoberie a vráti na konci školského roka a bude sa postupovať podľa Školského poriadku.

 

 


Muzikál Quo vadis - 20. 11. 2011

 

Pedagógovia našej školy zažili tentokrát netradičnú duchovnú obnovu - v podobe muzikálového predstavenia Quo vadis, ktoré sa konalo v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.
Pôvodný slovenský muzikálje napísaný podľa románovej historickej fikcie Henryka Sienkiewicza. Dej sa odovhráva v čase starovekého Ríma, kedy už cisárska moc zažíva rozklad a rodí sa nová duchovná viera. Na pozadí tragického konfliktu bytostne rozdielnych etických svetov sa odohráva dramatický príbeh lásky rímskeho vojaka a kresťanky.
Bol to skvelý duchovný i kultúrny zážitok.

(Autor: MB)

 

 

 

 

 

 


Návšteva Bábkového divadla v Košiciach

 

V pondelok 28. novembra žiaci 1. až 5. ročníka spolu s p. uč. Vaňkovou a p. uč. Iľkom navštívili Bábkové divadlo v Košiciach. Bábková hra mladej poľskej autorky Marty Guśniowskej O bračekoch, sestričkách svätého Františka je napísaná s pocitom, že všetky deti by mali vedieť (a pokiaľ to nevedia, tak sa to dozvedeli v divadle), že svätý František, žijúci v dávnych časoch, miloval celý svet stvorený Bohom, a najmä jeho najmenších obyvateľov – zvieratká. Príbeh sa odohrával simultánne medzi nebom a zemou. V nebi spomínajú už svätí František a Klára na pozemské príhody, zatiaľ čo František, ešte nie svätý putuje do islamskej krajiny, aby povedal Sultánovi o kresťanskom Bohu a podelil sa s ním o šťastie, ktoré kresťanská viera prináša. Svätý František putuje svetom, stretáva ľudí i zvieratá a ku všetkým pristupuje s láskou: nepriateľov zblíži a smutných poteší. Kačky, Somára či Vlka presvedčí, že nie je dobré byť domýšľavým, tvrdohlavým, škriepnym, zlým. S ľuďmi to ide ale ťažšie...
Žiaci navštívili aj Knižnicu pre mládež na Tajovského ulici v Košiciach. Veríme, že návšteva bola podnetná a motivuje mnohých nových mladých čitateľov k tomu, že sa oplatí nájsť si v dnešnej dobe čas pre knihu.

(Autor: MB)

Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy

 

 

 

 

 


Rorátne omše v Ždani

 

Niektorí žiaci našej školy, ako aj pedagógovia sa zúčastnili štvrtkovej rorátnej svätej omše, ktorá začala o 5:30 v Rímskokatolíckom kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov v Ždani.

"Rorátne sv. omše sú špecifické mariánske sv. omše, ktoré sa slávia za tmy, len pri svetle sviec, čo symbolizuje stav očakávania príchodu Svetla sveta: Ježiša Krista. Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne zo 16. storočia z Francúzska „Rorate cœli desuper...“, čo v preklade znamená „Roste nebesia z výsosti...“

Rorátne omše znásobujú čaro adventu a zároveň ich skutočný zážitok môže byť pre nás duchovnou obnovou počas Adventu a prípravou na slávenie Vianočných sviatkov.

Aj tohtoročné lampášiky určené na rorátne omše s veľkým nadšením pripravovali žiaci spolu s ostatnými mladými z filiálky a s duchovným otcom Miroslavom Girom na "stretkách". ( Sú naozaj krásne Janka...)

Autor príspevku: MB

Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy

 

 

 


Sviatok svätého Mikuláša

 

Mikulášku, dobrý strýčku
modlím sa ti modlitbičku,
zlož tú svoju plnú tašku,
daj nám z darov tvojich trošku,
či koláča makového,
či koníka medového.
Vedˇ ty svätý Mikuláš,
veľa dobrých darov máš

V stredu, 7. 12. 2011 sme oslávili sviatok svätého Mikuláša na našej škole. Síce vyčistené čižmy sme dali do okien už v pondelok a túžobne sme očakávali, či dostaneme uhlíky, alebo sladkosti. Samozrejme, že to boli sladkosti... No a keď už Mikuláš navštívil všetky rodiny, zašiel k nám do školy s veľkým červeným vrecom, plným ďalších dobrôt. Ochotne a sláskou obdaroval každé dieťa v našej škole. Ďakujeme!

(Autor príspevku: MB)

Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.

 

 

 

 


Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

 

8. decembra Katolícka cirkev slávi sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Deň sme začali svätou omšou v našej školskej kaplnke a pokračovali netradične - prednáškou a dokumentárnym filmom o misiách a o ťažkom živote ľudí v afrických slumoch. Na ďalších hodinách žiaci kreslili a písali vianočný pozdrav pre Jane, africké dievča pochádzajúce taktiež z jednej z chudobných afrických štvrtí. (Autor: MB)

Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.

 

 

 

 

 

 

 


A Slovo bolo u Boha

 

Žiaci našej školy spolu s p.uč. Mgr. Katkou Rusinkovou sa zúčastnili súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy pod názvom "...a Slovo bolo u Boha". Súťaž sa koná pod záštitou Rady Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru, Združenia katolíckych škôl Slovenska a Ministerstva školstva SR. Tohtoročný XIX. ročník pre východné časti Prešovského a Košického kraja sa uskutočnil dňa 8. decembra 2011 (štvrtok) so začiatkom o 9.00 v kaplnke Cirkevnej spojenej školy, Duchnovičova 24, 066 01 Humenné. (Autor: MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Noc s Bibliou

 

Noc z 9. na 10. decembra 2011 nebola obyčajná. Nazvali sme ju Noc s Bibliou. Naša p. uč. Katka Rusinková pozvala všetky deti II. stupňa, aby túto noc prežili s najkrajšou knihou kníh - Bibliou. Záujem bol pomerne veľký, preto došli na pomoc aj animátorky z Košíc. Večer začal úvodnou modlitbou v netradičnej forme, ktorá určite pozitívne zarezonovala každým účastníkom. Naprv sme museli utíšiť hladné krky večerou, aby sa mohli sústrediť na prácu. Nasledovalo rozdelenie do skupín podľa veku a začala prvá aktivita - čítanie z Biblie. V ďalšej aktivite boli deti rozdelené náhodne losovaním a pripravovali reklamný plagát na Bibliu. Tretia aktivita bola najkrutejšia, vonku na zime - pod názvom Etapovka. Žiaci prechádzali piatimi stanovištiami, kde plnili rôzne úlohy - prepisovanie Sv. písmo, skladali lodičky, skladali žalm do správneho poradia.... Zdravo premrznutí sme sa došli zohriať dovnútra ku krbu, trochu sa stíšiť a pripraviť na vyvrcholenie noci - Adoráciu. Tá sa konala v miestnom kostole, presne o pol noci. Kostol bol osvetlený iba sviecami. Adoráciu spevom, slovom a hrou na gitare moderovala p.uč. Rusinková, na varhanoch ju doprevádzal Matúš Krišš. Každé dieťa donieslo pred oltár svoju lodičku na rozbúrené more - "náš život" a zapálilo si na cestu svoju sviecu - "Ježiša".

Po adorácii nasledovalo Agapé, v podobe skvelých koláčikov, o ktoré sa postarali Dávid Krišš (vraj ho vlastnoručne upiekol - bol fantastický) a mamka Adamka Piroška, ktorá nam poslala dva obrovské boxy koláčov. No nie je úžasná?! Touto cestou jej posielame veľké ĎAKUJEME!!!

Po Agapé program nekončil - pozreli sme si film - Pošli to ďalej. Niektorí to však vzdali a uložili sa akože spať...

Veríme, že táto noc bola neobyčajná nielen názvom...

Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.

 

 

 

 


Vianočná akadémia

 

V nedeľu 18. decembra 2011 naši žiaci spríjemnili predvianočné chvíle svojím vystúpením na tradičnej každoročnej akcii pod názvom Vianočná akadémia, ktorá sa konala v Kultúrnom dome v Ždani. Pod vedením p. uč. Katky Rusinkovej a Heniky Pichlerovej pripravili bohatý kultúrny program, ktorý bol zložený z hovoreného slova, spevu a tanca.

 Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.

 

 

 

 

 

 

 

 


Školská vianočná akadémia - 22. 12. 2012

 

Posledný deň v škole pred zimnými prázdninami sme prežili v predvianočnej atmosfére. Deň začal svätou omšou v školskej kaplnke. Po krátkej prestávke nasledovala školská verzia vianočnej akadémie. Veľmi krásnym momentom dňa bolo rozdávanie darčekov. Na škole totiž bola na chodbe krabica, do ktorej každý mohol položiť darček pre niekoho, koho chcel obdarovať. A veruže to vyšlo, veľa očiek žiarilo radosťou a prekvapením...

Fotografie si môžete pozrieť vo fotolbume školy.

 

 

 

 

 

 

 

 


Vianočná čokoláda

 

V stredu 21. decembra po školskej vianočnej akadémii žiaci VIII. triedy spolu s p. uč. Rusinkovou a Beľanovou navštívili "vianočné" Košice. Najprv sme si v parku pri Spievajúcej fontáne pozreli nádherné ľadové umenie - podujatie pod názvom Znovuzrodenie II. Tohtoročné sochy z ľadu predstavovali kolobeh vody a života - 4 ročné obdobia. Potom sme sa prešli popri Vianočných trhoch na obed do bagetérie. No a snáď najkrajšou chvíľou a zároveň najsladšou bola návšteva čokolatérie. Hmmm...mňam. Myslím, že sme si všetci uspokojili svoje chuťové poháriky a zároveň svorne sa dohodli, že takéto sladké čokoládové mimiškolské akcie by sme mohli organizovať častejšie. Už teraz sa tešíme... (Autor: MB)

Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.

 

 

 

 

 

 

 


Posledné zbohom - 3. 1. 2012

 

Lúčime sa s našim bývalým žiakom, spolužiakom a kamarátom Dávidom Uhľarom, ktorý v noci 31. 12. 2011 tragicky zahynul pri autonehode. Odišiel príliš skoro, no v našich srdciach a spomienkach zostane navždy.

Učitelia a žiaci CZŠ.

Spomienkové fotografie na Dávida sú vo fotoalbume.

 

 

 

 


 Pf 2012

 

Kolektív Cirkevnej základnej školy sv. Košických mučeníkov ďakuje všetkým rodičom a priaznivcom školy za ich spoluprácu v roku 2011 a želá úspešný rok 2012.

 

 

 

 

 

 

 


Zápis do 1. ročníka

 

Oznamujeme, že zápis do prvého ročníka (aj do vyšších ročníkov) v CZŠ sv. Košických mučeníkov v Ždani sa uskutoční v dňoch:

 

štvrtok 19. 1. 2012 od 12:00 do 17:00

piatok 20. 1. 2012 od 12:00 do 17:00.

 Plagat_2012.pdf

 

 

 

 


Výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka - 1. polrok

 

 31. januára 2012 žiaci škôl po prvýkrát nedostanú riadne vysvedčenia, ak o jeho vydanie písomne nepožiada plnoletý žiak, zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo zástupca zariadenia (napríklad riaditeľ detského domova, do starostlivosti ktorého bolo zverené dieťa).

Zrušenie vydávania polročných vysvedčení upravuje § 55 ods. (10) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podľa pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2011/2012 si formu výpisu slovného hodnotenia alebo klasifikácie žiaka určí škola resp. triedny učiteľ sám. Tento výpis by sa nemal zamieňať s výpisom z katalógového listu alebo s výpisom z vysvedčenia.

Na rozdiel od vyššie uvedených dokumentov výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie nemusí obsahovať údaje o počte zameškaných hodín, prehľad o navštevovaných útvaroch záujmového vzdelávania, údaje, ktoré sa obvykle vpisujú do doložky a podobne. Nakoľko výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie v zmysle zákona nie je verejnou listinou, neobsahuje ani odtlačok pečiatky a nie je potrebné, aby ho podpisoval štatutárny orgán školy, teda riaditeľ školy.

Riaditeľka CZŠ sv. Košických mučeníkov

 

 

 

 


Karneval

Dňa 7. februára 2012 ožila naša škola hudbou, radosťou a zábavou. Deti sa premenili na rôzne rozprávkové bytosti, čarodejnice, princezné, bojovníkov... Bolo sa na čo pozerať. Obdivovali sme šikovnosť a nápaditosť detí a ich rodičov pri výrobe masiek. Po predstavení masiek karneval sprestrili súťaže a tanec.

Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.

 

 

 

 

 

 

 


Sviatok sv. Valentína - 16. 2. 2012

V dnešný deň sme na našej škole oslávili sviatok sv. Valentína. Program začal po tretej vyučovacej hodine vo veľkej telocvični. P. uč. Rusinková na úvod predstavila formou prezentácie sv. Valentína. Po tejto prezentácii každý dostal malé papierové srdiečko, na ktoré mohol napísať venovanie a poďakovanie pre niekoho a následne mu to odovzdať. Po belgickom tanci nasledovali súťaže. Deviataci boli porotci, ostatné triedy si vybrali jeden pár do súťaže. V prvom kole partner mal za úlohu pomocť svojej partnerke s make-upom a účesom na ples. V ďalšom kole chlapci skladali pieseň alebo báseň pre svoju partnerku, naopak dievčatá zdobili puding pre svojho partnera. Neskôr dievky so zaviazanými očami kŕmili partnerov a v poslednej súťažnej disciplíne chalani so zaviazanými očami museli nájsť medzi dievčatami svoju partnerku. Po zodpovednom hodnotení porotcov a sčítaní bodov, boli všetci súťažiaci odmenení. Najviac bodov získal pár z ôsmeho ročníka.

Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.

 

 

 

 


Dejepisná olympiáda

 

Žiaci 9. ročníka - Damián Horňák a Pavol Tegda sa stali úspešnými riešiteľmi 4. ročníka obvodového kola Dejepisnej olympiády v kategórii C, ktoré organizovalo CVČ Kvietok v Košiciach začiatkom februára.

Autor príspevku: Mgr. Marek Iľko

 

 

 

 

 

 

 

 


  Biologická olympiáda - obvodové kolo

Žiačka VIII. ročníka Janka Kokardová sa umiestnila na 1. mieste na obvodovom kole Biologickej olympiády kategória C - v projektovej časti. Víťazke srdečne blahoželáme a držíme jej palce pri reprezentácii našej školy v krajskom kole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Národný týždeň manželstva

 

Národný týždeň manželstva (NTM) je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína – sviatku spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi. História kampane siaha do roku 1997, kedy sa Angličan Richard Kane rozhodol poukázať na dôležitosť a prínosy manželstva pre spoločnosť i jednotlivca. Tradícia NTM sa začala na Slovensku v roku 2011. Záštitu nad celou kampaňou prevzala prvá dáma p. Silvia Gašparovičová. Na Slovensku od 13. do 19. februára 2012 prebiehal druhý ročník Národného týždňa manželstva (NTM) s mottom V dobrom i v zlom.


Aj naši žiaci pod vedením p. uč. Martiny Vaňkovej sa zapojili do tejto kampane výtvarnými prácami a komentármi k téme: "Manželstvo je...". Práce žiakov tvorili výstavu, ako sprievodnú akciu koncertu manželov Husovských v piatok 17. 2. 2012 v KD v Ždani, ktorý organizovalo NTM na Above.

Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do tejto aktivity z úprimného srdca ďakujeme a ďakujeme za ich pohľad na manželstvo... (Autor príspevku: Mgr. Martina Vaňková)

 

Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

Viac info k NTM na: http://www.ntm.sk/ a http://ntm-abov.webnode.sk/

 

 


Stavanie snehuliakov

Dňa 22. 2. 2012 sme na našej škole zorganizovali súťaž v stavaní snehuliakov pod názvom ,,Najkrajší snehuliak". Ako sa nám to podarilo milí rodičia, pozrite si fotoalbum a posúďte sami. Slniečko nám svietilo..., tvorili sme, hýbali sa a z našich diel sme mali úprimnú radosť. A to je hlavné - tešiť sa z toho, čo dokážeme, hoci sme maličkí.

Súťaže sa zúčastnili triedy prvého stupňa spoločne s pani učiteľkami: Martinkou, Gabikou, Katkou, asistentkou Peťkou a s naším pánom kaplánom Jozefom.

Tešíme sa, že sme sa s Vami mohli podeliť o naše zážitky a tvorbu. A tešíme sa znova na novú a peknú akciu, s ktorou sa s Vami, milí rodičia podelíme znova, možno už čoskoro. Zatiaľ Vám všetkým želáme požehnaný pôst.

Pripravila: Mgr. Martina Vaňková, Foto: Mgr. Gabriela Bartková

Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 

 

 

 


  Krížová cesta na KalváriiJe čas pôstu, čas kedy sa častejšie modlievame Pobožnosť Krížovej cesty. Cestu, ktorou Ježiš kráčal z Jeruzalema na Kalváriu, je nazývaná Krížovou cestou - Via Crucis. Je púťou a modlitbou, v ktorej sme vyzývaní doprevádzať kroky Ježiša, ktorý daroval svoj život za nás.

V dnešný deň sme sa pod vedením p. učiteľky Katky Rusinkovej modlili pobožnosť na Košickej kalvárii. Potom sme v miestnom kostole mali svätú omšu, ktorú slúžil p. kaplán Jozef Kohút.

 

O Kalvárii:

Kalvária (z anatómie calvarium = lebka bez sánky) pôvodne teda "hora lebiek" – miesto ukrižovania Ježiša, alebo skala Golgota v Jeruzaleme. V období baroka sa zakladali na kopcoch v blízkosti bohatých miest, akým boli aj Košice, kalvárie. Je to komplex budov lemujúcich kopec, pozostávajúci z kaplniek alebo sôch vyobrazujúcich skupiny postáv z Ukrižovania Ježiša Krista. Košickú kalváriu iniciovali a založili jezuiti v roku 1736. Začína cestičkou so stromoradím, ktoré lemuje 16 štácií – rokokových kaplniek. Na vrchole stoji vzácny barokový kostol Sedembolestnej Panny Márie. Je výnimočný a ojedinelý svojho druhu v celej Karpatskej kotline, pretože pozostáva z dvoch podlaží, teda z dvoch samostatných kostolov nad sebou. V súčasnosti sa na slúženie svätých omší využíva iba dolný kostol. Nachádzajú sa v ňom aj sväté schody – Santa Scala, pozostávajúce z 32 stupňov. Na každom stupni sú uložené pod sklom relikvie svätých. Po týchto schodoch sa vystupuje výlučne kolenačky.

Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.

 

 

 


Víkendovka ôsmakov

Víkendovka ôsmakov v Nováčanoch, od 2. 3. 2012 do 4. 3. 2012.

Na konci jarných prázdnin sme sa vybrali so žiakmi ôsmeho ročníka na víkendovku a zároveň duchovnú obnovu. Privítal nás pán farár Ferko Slovák na fare v malej dedinke Novačany neďaleko Košíc. Cesta autobusom bola akási rozpačitá, keďže nikto z mladých nevedel, čo čakať a pocity boli zmiešané...budeme sa len modliť? Nebude to nuda? Aký bude víkend bez počítača, internetu, facebooku? Pravdupovediac, aj slúžiaci (mladí zo spoločenstva Dúha v púšti z farnosti sv. Gorazda a spol. na Terase v Košiciach) boli trocha v pomykove, ako sa to všetko vykryštalizuje a najmä, ako to títo mladí prijmú.

Keď sme dorazili, po vybalení sa sme išli na svätú omšu, ktorú sme obohatili spevom a hrou na hudobných nástrojoch. Po sv. omši nás čakala výborná večera a dobroty, ktoré niektorí doniesli so sebou a potom sme sa spoločne prehupli do zoznamovacieho a zábavného večera. Niežeby sme sa už nepoznali (hoci medzi nami boli aj noví, neznámi mladí), no aj pri komunikačných aktivitkách sme napokon zistili, že sú témy, o ktorých sme sa doteraz nikdy nerozprávali. Tento večer plný smiechu a zábavy sme chceli ukončiť tradične – netradičnou modlitbou. Večernú modlitbu sme si tak spravili vonku v dedine...keďže aj naša víkendovka sa konala v pôstnom období, vybrali sme sa s fakľami a sviečkami (bolo nás presne 14 J ) do dediny na krížovú cestu. Hoci krížová cesta nie je pre nás nič nové, celá atmosféra ju spravila netradičnou a noc jej dala osobitné čaro. Prvý večer sme ukončili takto, aby sme na druhý deň boli plní síl.

Ráno sme privítali modlitbou chvál. Usilovali sme nájsť to, za čo sme Bohu vďační a mnohým z nás sa to aj podarilo. Po raňajkách sa k nám pridala naša nová spolužiačka Lucka a už spoločne sme sa započúvali do slov, skúseností a myšlienok našej animátorky Ivky, ktorá nám hovorila o Bohu – kto a aký v skutočnosti je. Z tejto témy vzišla otázka: Čo sa nachádza v Božom srdci?

Naši mladí po jednom vstupovali do Božieho srdca, kde mohli zotrvať v modlitbe, tichu a samote s naším Pánom. Každý objavil, že v Božom srdci sa nachádza on...po výbornom obede sme si oddýchli, každý svojským spôsobom. Niektorí sa šli prejsť alebo oddychovali a ostatní sme sa pustili do spoločenskej hry Alias, ktorá nás nesmierne chytila až tak, že sme sa nevedeli od nej odtrhnúť J. Po oddychu nasledovala etapovka. Mladí boli rozdelení do dvoch skupín a všetky úlohy boli zamerané na jednotu. Po rôznych úlohách, pri ktorých skupinky zbierali indície, zistili, že sa aj tak musia spojiť, aby získali celý citát. Ten znel: „...zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ!“ Flp 2, 2

Spoločne sme uvažovali, prečo je jednota tak nevyhnutná aj medzi spolužiakmi a vyzdvihli sme jedinečnosť každého z nás – aké úžasné je, keď každý ponúkne to, v čom je naozaj dobrý – aké požehnanie nám to môže priniesť. Aby sme si viac uvedomili dôsledky nejednoty v našich vzťahoch, pozreli sme si film To save a life, ktorý hovorí o mladých ľuďoch z bežného prostredia, v ktorom sa pohybujú aj mnohí z nás, no poukazuje na to, čo je v živote naozaj dôležité.

Po večeri sme sa pobrali do kostola na adoráciu – opäť sme chceli, aby naši mladí zažili čosi tradično – netradičné. V tichu chrámu, prerušovaného spevom a modlitbou pani učiteľky Katky, naši mladí uvažovali o tom, čo všetko ich delí od Pána a písali Bohu list. V spoločnej piesni sme odovzdali Pánovi to, čo nás delí a zverili sme svoje životy do Jeho rúk. Tento večer bol plný Božej prítomnosti a pokoja. Po adorácii sme si spravili hodinu pravdy – hodinu otázok a odpovedí na vážne (aj menej vážne) otázky. Keďže deň bol plný dojmov a bol náročný, krátkou večernou modlitbou sme sa rozlúčili a šli spať J.

Posledný deň nás navštívila pani učiteľka Beľanová s rodinkou, čo nás veľmi potešilo. Spoločne sme sa zúčastnili na sv. omši, ktorú sme opäť doprevádzali spevom a ako obetný dar sme priniesli naše listy pre Pána. Po omši sme ich spálili, na znak toho, že to všetko, čo nás od Neho delí, je zmazané. Aby sme si uvedomovali dary, ktoré máme, je často potrebné, aby nám o nich vraveli iní, pretože sami si ich buď neuvedomíme alebo nepriznáme. Preto si každý z nás napísal svoje meno na papier a dal ho kolovať. Všetci sme si navzájom písali, čo sa nám na tom človeku páči a aké dary podľa nás má. Potom sme sa navzájom pozdieľali, čo sa nám na víkende páčilo a čo nie tak, že sme si hádzali klbko a každý držal niť z neho. Vznikla pavučina, aby sme si uvedomili, aké potrebné je držať spolu. Na záver všetci dostali zápalku, aby bola pre nich výstrahou, že nemáme byť ako ona – nezapálenou zápalkou, ale máme prosiť Pána, aby nás zapálil, aby sme horeli, a tak splnili úlohu, ktorú v tomto svete máme – niesli svetlo všade, kam ideme.

Po obede sme dali do poriadku faru a opäť, tentoraz už všetci, sa pustili do Alias-u. Rozhodli sme sa počkať na ďalší autobus, pretože nikomu z nás sa nechcelo odísť J.

A ako víkend vnímali žiaci? Tu je zopár myšlienok a postrehov:

„Víkendovka bola super. Veľmi som si to tam užila. (...) krížová cesta bola nádherná. Bolo nás 14, takže každý dostal jednu sviečku, to znamenalo jedno zastavenie. (...) isto pôjdem aj nabudúce.“

„Odkedy sme prišli, všetci sme cítili, že tento víkend bude niečo iné ako obyčajný víkend. Niektorí sa dokázali zblížiť za tie tri dni viac ako za osem rokov, keď boli každý deň spolu. Pre mňa to bol najlepší víkend, ktorý som mohol prežiť s kamarátmi a s Bohom. (...) vždy, keď sme sa stretli, tak sme cítili lásku Boha k nám. Bolo to veľmi silné.“

„Víkendovka v Novačanoch bol asi môj najkrajší zážitok. (...)Pre mňa bola najzaujímavejšia adorácia, pretože tam bola výborná atmosféra. Tiež sa mi páčilo, ako sa za nás pani učiteľka modlila.“

„Zábava na víkendovke bola neopísateľná. Spoločenské hry, spoznávanie ostatných, Boha. Krížová cesta po tme, v prírode. Neopísateľný zážitok pri smiechu, ozajstných priateľoch, pri perfektných hláškach a neskutočných animátoroch J.“

„Bolo to super. Asi nikomu sa nechcelo ísť domov...aspoň mne nie.“

„Som trochu sklamaný, že sa to tak rýchlo skončilo. Viem naisto, že na túto víkendovku nikdy nezabudnem a bol by som rád, keby sa ešte zopakovala aj so spolužiakmi, ktorí tam neprišli.“

„Bolo to super a je to zatiaľ moja najlepšia spomienka na školu. Teraz si pripadám ako novo naštartovaný človek. Pri modlitbe som prišiel na určité veci. Ešte teraz sa nad tým zamýšľam. Rozhodol som sa, že pôjdem takou novou cestou :).“

Autor príspevku a foto: Katka Rusinková

 

 

Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.

 

 


Krúžok šikovných rúk

V jedno popoludnie sa šírila školou veľmi príjemná a lákavá vôňa. Nedalo mi to... Vydala som sa na malé pátranie, odkiaľ sa šíri. A ... predstavte si, že pôvodcami tejto sladkastej vône boli naše šikovnice z krúžku "Šikovné ruky". Spolu s p. Beátkou Mudrou piekli úžasné škoricové pochúťky z lístkového cesta. No a čo všetko dokážu? Tak napríklad upiecť fantastické wafle, palacinky, či slané dobroty. Dokonca aj zástery, ktoré mali na sebe si sami šili. No skvelé! Tak nech sa im darí a tešíme sa najbližšie výtvory našich "Šikovných rúk".

Autor príspevku: MB

Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Testovanie 9

Dňa 14. marca 2012 sa konalo Testovanie 9 (alebo tzv. Monitor) z predmetov Matematika a Slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnili všetci žiaci 9. ročníka. Všetci sme zvedaví, ako naši žiaci obstáli v prvej veľkej skúške. Vyjadrujeme veľké ĎAKUJEME p. uč. Alexikovej, za prípravu žiakov na test z matematiky a p. uč. Bagoniovej za prípravu na test zo slovenského jazyka.

MB

 

 

 

 

 


Krížová cesta - 4. 3. 2012

Každú stredu počas pôstneho obdobia sa na našej škole modlievame Požnosť krížovej cesty. 14. 3. 2012, v čase keď sa naši deviataci trápili s monitorom, modlili sme sa - aj za nich - Pobožnosť Krížovej cesty v miestnom kostole. Krížovú cestu predchádzala svätá omša, ktorú slúžil p. kaplán Jozef Kohút.

MB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Veľkonočné aranžovanie

 

Tadeáš Jámbor a Dominika Pribulová - žiaci VIII. ročníka pripravovali dňa 15. marca 2012 od 17. hod Veľkonočné aranžmány na miestnej schôdzi záhradkárov v Kultúrnom dome v Ždani. Priamo pred očami účastníkov tvorili aranžmány z materiálu, ktorí si sami doniesli. Zároveň sme záhradkárov prezentovali už hotové výrobky našich žiakov k danej tématike a pripravili minivýstavku. Boli to rôzne kraslice, závesné veľkonočné venčeky, pestrofarebné kuriatka, no aj k pôstnej téme - nádherný prútený kríž s červeným srdcom uprostred, či tŕňovú korunu.

 

Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.

MB

 

 

 


Krajské kolo Biologickej olympiády

Naša žiačka VIII. ročníka Janka Kokardová získala 1. miesto na Krajskom kole Biologickej olympiády v projektovej časti, ktoré sa uskutočnilo dňa 16. marca 2012 na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Svoju prácu s témou Štúdium potravového zloženia myšiarky ušatej (Asio otus) úspešne obhájila pred komisiou pozostávajúcou z vysokoškolských pedagógov - v zostave dvaja zoológovia a dvaja botanici.

Gratulujeme a tešíme sa z jej úspechu a držíme palce pri obhajobe na Celoštátnom kole, ktoré bude prebiehať v dňoch 30. 3. - 1. 4. 2012 v Banskej Bystrici.

 

 

Za nesmiernu ochotu a nezištnú pomoc pri realizácii projektu ďakujeme týmto skvelým ľuďom:

 • Ing. Jánovi Obuchovi, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave - pracovisko Botanická záhrada Blatnica, významný slovenský ornitológ, ktorý nám pomohol pri určovaní hlodavcov, každé určovanie prekontroloval, poskytol cenné informácie o sovách a o spracovaní vývržkov
 • Mgr. Štefanovi Dankovi - významný slovenský ornitológ, Zemplínske múzeum Michalovce - konzultácie k myšiarke ušatej a spracovaniu vývržkov
 • Júliusovi Pichlerovi - za kvalitné makrofoto lebiek a chrupu hlodavcov
 • ThLiC. Miroslavovi Girovi - za nájdenie zimujúcich myšiarok na smreku pred kostolom v Gyňove
 • Vikimu, Monike a Ivetke - za grafickú úpravu plagátu a prípravu na tlač.

Fotografie k tejto téme si môžete pozrieť vo fotoalbume školy. MB

 

 


Žabia princezná

Dňa 16. 3. 2012 k nám zavítalo komorné divadlo bez opony - Portál - prešovské profesionálne neštátne divadlo, ktoré chce tešiť svojimi predstaveniami a výmyslami malých i veľkých divákov.

Našich malých i veľkých žiakov potešili veľmi milým predstavením pod názvom Žabia princezná.

 

Forografie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy!

MB

 

 

 

 


Matematický klokanko - 20. 3. 2012

 

Matematický klokanMatematický klokan nie je počítajúce zviera, ale najväčšia matematická súťaž na svete aj na Slovensku. Organizátor súťaže vraví: Zabavíš sa na zaujímavých úlohách, precvičíš si mozgové závity, uleješ sa z niekoľkých hodín :-). V každom prípade dostaneš diplom a možno aj nejakú cenu.

V pondelok 19. marca 2012 sa zapojili do tejto súťaže naši prváčikovia a druháčikovia. Na súťaž ich starostlivo pripravovala p. uč. Vaňková.

Gratulujeme im k prvým úspechom!

MB

 

 

 

 

 

 

 

 


  Krížová cesta

V stredu 21. marca 2012 sme boli opäť všetci pozvaní na našu Školskú krížovú cestu do našej kaplnky. Aj v škole máme každý svoje kríže. Ako ich niesť a zvládať? Podobne ako Pán Ježiš, tak aj každý z nás si niesol, síce omnoho menší kríž, ten svoj...

Počas každého zastavenie jedno dieťa priplo na nástenku nakreslený obrázok príslušného zastavenia na znak toho, že sme nenechali Pána Ježiša kráčať samého...

Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.

MB

 

 

 


Chemická olympiáda

Dňa 22. 3. 2012 sa na Základnej škole v Ždani konalo Obvodové kolo 48. ročníka Chemickej olympiády. Náš žiak IX. ročníka Damián Horňák sa stal úspešným riešiteľom a umiestnil sa na 8. mieste. Gratulujeme!

Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.

MB. Foto: Mgr. Marek Iľko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Biblická olympiáda

Vo štvrtok 22. marca 2012 žiaci Erik Takáč (IX.), Adrán Nagy (VIII.) a Maruška Snováková (VI.) reprezentovali našu školu na okresnom kole 11. ročníka Biblickej olympiády základných škôl. Súťaž organizuje Diecézny katechetický úrad Košickej arcidiecézy v spolupráci s CVČ DOMINO v Košiciach.

Predmetom tohtoročnej súťaže boli vybrané knihy Svätého písma - zo Starého zákona - Kniha Genezis (12-50) a z Nového zákona - Evanjelium podľa Marka. Žiaci súťažili spoločne ako družstvo a získali vrámci okresu Košice - okolie 4. miesto spomedzi 10. družstiev. Gratulujeme! Za prípravu na súťaž ďakujeme nášmu vdp. kaplánovi Jozefovi Kohútovi a za doprovod asistentke Janke Ružičkovej.

Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.

MB. Foto: Janka Ružičková

 


Veľkonočná burza - 27. 3. 2012

V dnešný deň sa konala na našej škole Veľkonočná burza - predajná výstava žiackych prác s veľkonočnou tematikou. Žiaci prezentovali svoje práce, ktoré vyrobili s p. uč. Pichlerovou, Bartkovou, Vaňkovou na hodinách výtvarnej výchovy, či na krúžku Šikovných rúk s p. Mudrou, prípadne aj doma. Nechýbali tradičné veľkonočné vajíčka, vence, korbáče, kuriatka, zajačiky a iné symboly Veľkej noci. Predajná cena výrobkov bola naozaj len symbolická. Celá akcia mala veľmi príjemný priebeh a potešila všetkých zúčastnených. MB

 

 

 

 

 


25. marec - Deň počatého dieťaťa

V dnešný deň sme si na škole pripomenuli Deň počatého dieťaťa.

 

25. marec – Deň počatého dieťaťa („DPD“), je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, ktorou chcú šíriť úctu ku každému počatému ešte nenarodenému dieťaťu. 25. marca slávia sympatizanti Deň počatého dieťaťa a v období okolo tohto termínu sa uskutočňujú rôzne aktivity poukazujúce na potrebu chrániť ľudský život od počatia.

Kampaň je možné podporiť nosením bielej stužky na odeve, najmä v týždni, v ktorom je 25. marec. Biela stužka je symbol rešpektovania práva na život od počatia. Kto nosí bielu stužku, vyjadruje sa za ochranu každého počatého dieťaťa.

Prečo práve 25. marec
25.marec je na Slovensku zákonom vyhlásený za pamätný „Deň zápasu za ľudské práva“, ktoré sú dnes odopierané práve nenarodeným deťom. V tento deň je aj pripomienka odchodu prvého židovského transportu zo Slovenska do koncentračného tábora Osvienčim. Takisto kresťania na celom svete oslavujú v tento deň slávnosť Zvestovania Pána, čo je vlastne spomienka na počatie Ježiša Krista, vďaka čomu úcta k nenarodeným deťom bola v kresťanskej civilizácii samozrejmá po celé stáročia. Z týchto dôvodov v roku 2005 vyhlásilo Fórum života 25. marec za Deň počatého dieťaťa.

Biela stužka
Symbolom úcty k životu počas kampane je biela stužka. Pripnutím si jednoduchej bielej stužky sa môžu všetci stať nositeľmi posolstva kampane. Stužku si môže každý vyrobiť sám, alebo získať od dobrovoľníkov na rôznych miestach, napr. na námestiach zapojených miest na Slovensku.

Zdroj: www.25marec.sk

 

 


Hviezdoslavov Kubín - 27. 3. 2012

 

Žiačka VI. triedy Veronika Verebová dnes reprezentovala našu školu na obvodovom kole 58. ročníka najstaršej a najprestížnejšej súťaži v oblasti umeleckého prednesu pod názvom Hviezdoslavov Kubín.

Veronika súťažila v II. kategórii (5. - 7. ročník) v próze s úryvkom z rozprávky Oscara Wilda - Sebecký obor. Spomedzi 25 súťažiacich recitátorov sa umiestnila na 4. mieste a získala od poroty Čestné uznanie. Blahoželáme a za prípravu na súťaž ďakujeme p. uč. Katke Rusinkovej, vyučujúcej slovenského jazyka a literatúry. MB

 

Foto: Janka Ružičková

 

 

Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.

 

 

 


Krížová cesta za nenarodených - 28. 3. 2012

Život je dar od Boha. On je darca existencie. Človej nedokáže život vyrobiť, len odovzdať.

Boh poslal na svet už mnohých geniálnych ľudí, lenže my sme im nedovolili narodiť sa. Možno už dávno by boli vynašli liek proti rakovine, AIDS a iným chorobám, boli by vyriešili hospodársku krízu vo svete, ale my sme im nedovolili narodiť sa.

Len na Slovensku sa vykoná ročne 30-tisíc potratov, 30-tisíc vrážd nenarodených detí, 30-tisíc krížových ciest.

 

Túto dnešnú krížovú cestu sme obetovali za ženy a dievčatá, aby mali odvahu i ochotu donosiť svoje dieťa... Tému krížovej cesty sme vybrali ku Dňu počatého dieťaťa.

Pobožnosť spravádzala aktivita, kedy deti pri každom zastavení pripínali na tŕňovú korunu kvietok.

Text: spracované podľa J. Vavro: Krížová cesta nenarodených, Foto: MB

 


Chémia zážitkom

Nezaškodí, ak sa raz za čas v škole prejde od teórie k praxi. Taká chémia dostane úplne iný rozmer, ak si to môžeš chytiť, ohmatať, ovoňať a počuť, vnímať to všetkými zmyslami, ...alebo sa nechá niečo vybuchnúť! (Dnes našťastie k tomu nedošlo.)

Kedže na hodinách chémie sme sa venovali tématike o horení a hasení požiaroch, siedmaci sa zahrali na hasičov a hasili ozajstný požiar. Síce len taký malinký, kontrolovateľný, no s hasiacimi prístrojmi, ktoré si sami zastrojili.

MB

 

 

 

 

 


Starozákonný večer

V stredu 28. marca sa v našej škole uskutočnil tzv. Starozákonný večer. Keďže mesiac marec je mesiacom kníh a naši žiaci z prvého stupňa sklamane pokukávali na „veľkých“, ktorí mohli absolvovať Noc čítania Biblie, rozhodli sme sa potešiť aj ich a stráviť večer plný čítania Starého zákona a hier spojených so získanými informáciami.

Hoci nás nebolo veľa, o zábavu bolo postarané. Večer sme začali, ako inak, stvorením sveta. Po spoločnom prečítaní tohto príbehu sme si rozdali papiere a hor sa do práce...deti sa jej zhostili veľmi dobre a výsledkom bolo nádherné zobrazenie 7 dní stvorenia sveta. Keďže sme po dobre vykonanej práci aj trocha vyhladli, čakala nás spoločná večera, do ktorej prispeli aj deti, za čo sme boli všetci vďační.

Keďže nás už čakal ďalší biblický príbeh, rozdelili sme sa do dvoch skupín a pracovali sme už v nich. Našou úlohou bolo zdramatizovať príbeh, ktorý sme dostali, pretože sme si uvedomili, že vždy je lepšie raz vidieť ako sto krát počuť. Prvá skupinka sa potrápila s príbehom o Danielovi v jame levovej, ale zvládli to bravúrne a my sme zároveň objavili medzi našimi deťúrencami nové mladé talenty wink. Druhá skupinka, rovnako dobre, stvárnila príbeh Jonáša, ktorý sa pre svoju neochotu ocitol v bruchu veľryby. Odmenou pre nás všetkých boli sladučké vafle, ktoré nám ukuchtila naša pani Beátka. Ďakujeme cheeky

Potom sme sa preniesli do čias potopy sveta a zoznámili sa s človekom, ktorý Bohu neuveriteľne dôveroval – Noe. Na nejaký čas sme sa stali zvieratkami a zistili, že nebolo jednoduché nájsť pár každého z nás. Noemovu archu sme však ani potom ešte neopustili a zahrali si niekoľko hier, ktoré vyskúšali nielen našu šikovnosť, ale aj trpezlivosť.

Keďže čas sa rýchlo schyľoval ku koncu, prečítali sme si ešte jeden príbeh – o Babylonskej veži. Pri hre, ktorá nasledovala, sme zistili, že aj my sa často správame tak, akoby každý z nás hovoril iným jazykom. Nakoniec sme však akosi našli spoločnú reč a tento krásny a veselý večer zakončili stretnutím a poďakovaním Tomu, ktorý nám tento čas doprial – Bohu smiley

Text a foto: Katka Rusinková

 

Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy

 


Verejná knižnica Jána Bocatia

V dňoch 26. marca - 1. apríla 2012 sa koná 13. ročník celosloveského podujatia Týždeň slovenských knižníc pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých, ktorý vyhlasuje Slovenská asociácia knižníc v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov

Naši piataci, šiestaci a siedmaci spolu s p. učiteľom Marekom Iľkom a p. uč. Henikou Pichlerovou navštívili Verejnú knižnicu Jána Bocatia - jej regionálne oddelenie na Hlavnej ulici v Košiciach.

Toto oddelenie sa špecializuje na históriu a súčasnosť Košíc a ich okolia. Nachádza sa tu jedna z najucelenejších zbierok o hospodárskom a duchovnom živote Košíc v minulosti, ale aj súčasnosti.

Popri knihách sa tu uchovávajú aj noviny od konca 19. storočia až do dnešných dní. Štúdium dokumentov vyžaduje okrem slovenčiny aj znalosti z češtiny, maďarčiny, latinčiny a nemčiny. Je tu voľný výber literatúry, ale fond je možné hľadať aj v elektronickom katalógu. MB, Foto: Marek Iľko
 
Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.
 
 

Štátna vedecká knižnica v Košiciach - 29. 3. 2012

V rámci Týždňa sloveských knižníc naši najstarší žiaci z VIII. a IX. triedy navštívili Štátnu vedeckú knižnicu v Košiciach. Ide o druhú najväčšiu knižnicu Slovenska po Slovenskej národnej knižnici v Martine a jej fond tvorí v súčasnosti 2,5 mil položiek.

Žiaci si vypočuli históriu tejto knižnice, vyskúšlali dnes už nepoužívanú kartičkovú evidenciu položiek, navštívili študovňu kníh a študovňu časopisov a nakoniec aj Britské centrum.

Niektorí boli prekvapení, že aj keď je jednou z najvačších knižníc, kníh tam až toľko nebolo. Vraj očakávali obrovitánsku miestnosť plnú kníh ako vo filme Harry Potter. No po prednáške pochopili systém a fungovanie tejto netradičnej knižnice. Text a foto: MB

 

Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.

 

 

 

 

 


Slovenské technické múzeum - 29. 3. 2012

 

Žiaci našej školy dnes navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach.

Najmladší z 1. až 4. ročníka spolu s p. učiteľkou Martinou Vaňkovou a p. učiteľkou Gabikou Bartkovou navštívili Planetárium.

Starší žiaci z 5. - 7. ročníka spolu s p. učiteľom Marekom Iľkom a p. učiteľkou Henikou Pichlerovou si prezreli Stálu expozíciu Slovenského technického múzea. Súčasťou prehliadky bola chemická expozícia, oznamovacia elektrotechnika, baníctvo a hutníctvo, či vývoj písacích strojov a kováčstvo.

Výstava bola pre žiakov podnetná a veľmi poučná. Údivom bolo, že dnešné deti mobilov už nezvládli obsluhu na klasickom "vytáčacom" telefóne. Ktovie, či niekto z nich sa zamyslel nad tým prečo sa dodnes vraví ...vytočiť telefónne číslo. Jak vytočiť? Telefóny predsa majú tlačítka, takže číslo sa vyťukáva!

MB, Foto: Marek Iľko

 

Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.


Sieň elektrických výbojov - 29. 3. 2012

Tesla. Čo Vám napadne pri tomto pojme? Mnohým z nás určite starú známu značku televízorov, elektrospotrebičov, či žiaroviek, no a možno ešte vylovíme z hĺbin našej pamäte značku akejsi fyzikálnej jednotky, no jej význam už nepoznáme a to je všetko. V Slovenskom technickom múzeu v Sieni elektrických výbojov po krátkom filme o Nicolovi Teslovi som zostala v nemom úžase. Prečo som doteraz nič nevedela o tak veľkom fyzikovi?

Nikola Tesla Tesla svetoznámy fyzik a vynálezca srbského pôvodu (1856 - 1943), sa podľa legendy údajne narodil práve počas veľkej elektrickej búrky. Ako dieťa usilovne čítal všetky prístupné knihy, aj filozofické a náboženské, a už počas detstva mal vidiny a riešenia rôznych technických problémov. Tesla už ako 10 - ročný chlapec sníval, že využije silu Niagarských vodopádov a postaví tam turbínu, čo sa mu v dospelosti podarilo (O čom sme snívali my ako 10 - roční, a o čom snívajú dnešné deti v tomto veku?). Položil základy striedavého elektrického prúdu, vynašiel rádio, prispel k rozvoju elektriny, magnetizmu, telekomunikácii, umožnil začiatok etapy zvanej Druhá priemyselná revolúcia. Bez neho by sme dnes asi ťažko čítali túto správu na svojom počítači. Bol schopný vidieť veci dlho predtým, ako sa stali. Mal vízie, kreslil autá poháňané elektrinou.

 

Expozícia Sieň elektrických výbojov nadchla všetkých žiakov 8. a 9. ročníka, pretože bola sprevádzaná dynamickými pokusmi a ukážkami z oblasti elektostatiky a techniky vysokých napätí. Dokonca v mnohých pokusoch žiaci boli interaktívnou súčasťou - napríklad rozsvietili "neónku" vlastným telom pri dotyku plazmovej gule, alebo plazmového stĺpca, vošli do Faradayovej klietky bombardovanej umelými bleskami z Teslovho transformátora, či si nechali našuchoriť vlasy Van de Graaffovým generátorom. Impozantné bolo aj Teslove kolumbovo vajce, či demonštrácie elektromagnetického vyfukovania elektrického oblúka (Jacobov rebrík) alebo efektné plazivé výboje na sklenenej bariére (Lichtenbergove obrazce). Text a foto: MB

Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.

 


Archív arcibiskupského úradu v Košiciach - 29. 3. 2012

Toretické poznatky z hodín dejepisu si žiaci mohli prakticky pozrieť v archíve a zoznámiť sa s fungovaním tejto inštitúcie. So záujmom si vypočuli zaujímavosti o cirkevných dejinách regiónu. Pozreli si aj listinu, na ktorej je podpis slevenského národovca Jonáša Záborského. O tom, že sa stretol s Ľudovítom Štúrom dosvedčuje aj pamätná tabuľa umiestnená na rohu budovy tohto úradu. Taktiež sme mali možnosť vidieť listinu, ktorú vydala Mária Terézia so svojím podpisom.

Vyjadrujeme poďakovanie pracovníkom archívu za ich ústretovosť a profesionálny prístup.

Autor príspevku a foto: Marek Iľko

 

Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.

 

 


  Kráľ čitateľov, Planetárium - 29. 3. 2012

 

Žiaci I. stupňa sa zúčastnili kultúrno-spoločenského podujatia Voľba kráľa čitateľov, ktoré usporiadala Knižnice pre mládež mesta Košice v rámci Týždňa slovenských knižníc. Naši žiaci mohli svojim hlasom rozhodnúť o tohtoročnom Kráľovi čitateľov, kedže okrem odbornej poroty rozhodoval aj hlas divákov.

Súťažiaci mali na výber z dvoch tém. Danú tému prezentovali v PowerPointe a doprevázali ju hovoreným slovom.

Z tejto akcie sa žiaci presunuli do planetária. Program pre žiakov bol veľmi zaujímavý a zapájali sa do diskusie s lektorkou, ktorá žiakom pomocou názornej ukážky vysvetľovala rôzne javy na oblohe. Po skončení prehliadky si žiaci mohli pozrieť vystavené exponáty ďalekohľadov.

Foto a text pripravila: Mgr. Gabika Bartková

Fotografie z akcie si môžete prezrieť vo fotoalbume školy.

 

 


  Obeť spovedného tajomstva - 12. 4. 2012

Vo štvrtok 12. 4. 2012 sme si v Kultúrnom dome v Ždani pozreli novú divadelnú hru Obeť spovedného tajomstva Mládežníckej divadelnej družiny KEKS, ktorú režíroval a scénar napísal náš milý bývalý pán kaplán Milan Tomko. Mimochodom táto divadelná skupina práve slávila 100. verejné vystúpenie. Na túto slávnosť do Ždane zavítal Mons. Stanislav Stolárik, košický pomocný biskup, podporovateľ a sympatizant divadelnej skupiny.

O hre

Divadelná hra Obeť spovedného tajomstva ukazuje, čo pre kňaza znamená spovedné tajomstvo: aj za cenu života ho nesmie prezradiť. Vďaka tomu sa dostane do problémov a stane sa „obeťou spovedného tajomstva“. Táto hra je veľmi aktuálna, pretože v každom čase sa potrebujeme spovedať a v každom čase sa vytvárajú vzťahy medzi ľuďmi a ich kňazom. Zobrazuje rôzne charaktery ľudí a aký je dôsledok zanedbania seba samého.

Autor: Jozef Spillmann

Scenár a réžia: Mgr. Milan Tomko, kaplán Prešov - Nižná Šebastová

Hudobná réžia: Tomáš Bodnár

Text podľa: www.divadlokeks.eu

 


Zber papiera, plechoviek, monočlánkov, vrchnákov - 16. 4. 2012

Zmeňme odpad na surovinu!

Aj Ty môžeš prispieť k takejto zmene, ak sa zapojíš do zberu, ktorý práve prebieha na našej škole. Čo všetko sa dá na našej škole zbierať?

 

Zber papiera - noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, krabice, kartóny, papierové obaly, knihy zbavené tvrdého obalu - dones zviazaný špagátom, pred vyučovaním Ti bude odvážený a zapísaný počet kilogramov.

Čo sem nepatrí - mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, obaly z kombinovaných materiálov (TETRAPACK od trvanlivého mlieka, džúsov)
Vieš že 1 tona zberového papiera zachráni až 17 stromov?

 

Zber vrchnákov od PET fliaš - farebné vrchnáky z PET fliaš. Je to veľmi kvalitný a dobre recyklovateľný plast. Jeho recykláciou ušetríme primárnu surovinu - ropu.

 

 

Zber plechoviek od nápojov - plechovky z rôznych nápojov - obal z tenkostenného hliníka.

Vieš že recykláciou odpadového hliníka sa ušetrí 95% energie oproti výrobe z primárnej suroviny?

 

 

Green Batteries - Recycling Symbol on AA Battery by iqoncept - Zdjęcie stockoweZber jednočlánkových batérií - malé prenosné použité baterky.

Na zneškodnenie jednočlánkových batérií je potrebný špeciálny spôsob, ktorý zaručí, že sa nebezpečné zlúčeniny, ktoré tieto batérie obsahujú, nedostanú do životného prostredia.

 

 

Zber končí 31. mája 2012.

 


Vyčistime si región - 13. 4. 2012

Pri príležitosti Svetového dňa Zeme sa naša škola zapojila do celoslovenskej akcie "Vyčistime si Slovensko", ktorá sa konala pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR, na regionálnej úrovni pod názvom "Vyčistime si región" v spolupráci s predsedom občianskeho združenia „Priatelia trstenskej prírody“ a predsedom združenia mikroregiónu Hornád pánom Kokardom.

Žiaci I. stupňa čistili od odpadu areál školy, žiaci II. stupňa zbierali odpad na brehoch Hornádu. MB

Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.       

 


Exkurzia Bratislava - Trnava - 19. 4. 2012

Vlakom do múzeí a galérií sa vybrali naši žiaci spoločne s pánom uč. Iľkom a opätovne využili skvelú akciu Železničnej spoločnosti Slovensko s rovnomenným názvom. Tentokrát do Bratislavy a Trnavy za symbolickú cenu cestovného lístka cestovali žiaci 5. - 7. ročníka. Navštívili Archeologické múzeum SNM, prezreli si Bratislavský hrad, Budovu NR SR, Dóm sv. Martina, Hviezdoslavovo námestie, Historickú budovu SND, nábrežie Dunaja, Novú budovu SND, Euroveu a centrum Trnavy. MB

Foto: Mgr. Marek Iľko

Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.

 

 

 


Vitajte v našom regióne - 13. 4. 2012

Junior Achievement Slovensko, n.o., je stabilná profesionálna vzdelávacia nezisková organizácia, ktorá 20 rokov realizuje na Slovensku podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávacie programy pre mladých ľudí. Programy sú realizované metódou zážitkového učenia, podporujú ekonomické a podnikateľské myslenie, učia etickému rozhodovaniu, orientujú študentov v trhovej ekonomike ešte pred vstupom na trh práce a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže. Programy mladých ľudí motivujú ako byť podnikateľmi, ako si zlepšiť svoje zručnosti pre zamestnateľnosť a zvýšiť finančnú gramotnosť. V školskom roku 2011/2012 je do programov a projektov JASR zapojených asi 17 000 študentov. Junior Achievement Slovensko je licenčným partnerom Junior Achievement Worldwide a Junior Achievement – Young Enterprise Europe.

Žiaci piateho ročníka našej školy pod vedením Lenky Kokardovej - koordinátorky Junior Achievement Slovensko - pracujú na programe Európa a ja. 13. apríla 2012 navštívili OC OPTIMA v Košiciach, kde si 235 študentov z celého Slovenska zmeralo sily na celoslovenskej súťaži Vitajte v našom regióne, ktorá bola príležitosťou ukázať verejnosti výsledky ich celoročnej práce v rámci vzdelávacieho programu Podnikanie v cestovnom ruchu. Záštitu nad súťažou tímov prevzal predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa. Študenti a žiaci v 47 tímoch vytvorili fiktívne cestovné kancelárie a agentúry cestovného ruchu. Ich stánky zdobili nielen plagáty, ale aj špeciality vybraného regiónu, známe osobnosti, rozprávkové postavičky či prezlečení partizáni. Žiaci mali takto pútať ľudí, aby ich prilákali na svoj fiktívny produkt. Stretnúť bolo možné aj postavu známeho umelca Andyho Warhola, čerta či chodiacej ryby. Naše žiačky upútala fiktívna agentúra Silver agency Andy Warhol, ktorá ako produkt ponúkala trojdňový pobyt, v rámci ktorého možno spoznať nielen Warholove múzeum v Medzilaborciach, ale aj jeho rodisko a okolité atrakcie. Ich stánok ozvláštňovala aj živá postava, ktorá zosobňovala Andyho Warhola s typickým účesom a okuliarmi.

Text a foto: Mgr. Henrieta Pichlerová

Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy

 


Ovocie a zelenina, ktorú mám rád - 1. 5. 2012

Naša škola sa zapojila do 6. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Ovocie a zelenina, ktorú mám rád, vyhlásenej pre rok 2012 Republikovým výborom Slovenského zväzu záhradkárov. Práce hodnotila porota pod vedením akademického maliara Miroslava Cipára a vybrané práce boli prezentované v expozícii SZZ na veľtrhu Záhradkár 2012 v Trenčíne a budú vystavené na medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu Agrokomplex v Nitre v auguste 2012 a výstave JAHRADA v rámci celoslovenských súťaží O najkrajšie jablko a hrušku v októbri 2012 Trenčíne. Na výstavach môžeme teda uvidieť kresbu našej žiačky 9. ročníka Julky Zlaczkej.

SZZ vyjadruje úprimné poďakovanie deťom, ktoré sa zapojili do súťaže, ale i všetkým pedagógom, konkrétne našej pani učiteľke Mgr. Martine Vaňkovej, pod vedením ktorej deti vytvorili obdivuhodné práce. 

 

 

 

 

 

 


Celoštátne kolo Biologickej olympiády

 

Naša žiaka VIII. ročníka Janka Kokardová v dňoch 30. marca 2012 až 1. apríla 2012 obhajovala svoju projektovú prácu a získala

1. miesto a zlatú medailu na Celoštátnom kole Biologickej olympiády v kategórii C, ktoré sa konalo v Banskej Bystrici.

Obhajoba práce pre odbornou komisiou pozostávala z dvoch častí:

 • - slovný komentár pred posterom za predpísaný časový limit
 • - diskusia - otázky členov komisie k práci.

Čiastkové body komisia pridelovala za kvalitu písomnej správy k projektu, poster - grafická a obsahová stránka, slovný komentár - dodržanie času, jasnosť a presnosť, no a za samotný projekt - náročnosť, výber témy, použité metódy, postupy a vlastné zistenia.

Janka získala suverénne plný počet bodov.

Žiačke vyjadrujeme úprimné a srdečné poďakovanie za snahu a želáme aby naďalej rozvíjala svoje talenty a získané skúsenosti.

vysckbiocp12.pdf

Text a foto: MB

Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.

 

 

 

 


Výchovný koncert - 26. 4. 2012

Vo štvrtok 26. 4. 2012 k nám zavítali študenti Súkromného hudobného a dramatického konzervatória z Košíc.

Žiakom I. stupňa sa predstavili s muzikálom Kamarátky myšky.

Foto: Gabika Bartková, Martina Vaňková

 

Fotografie si možete pozrieť vo fotalbume školy.

 

 

 


Koncert žiakov ZUŠ vo Valalikoch

Žiaci našej školy majú rôzne záujmové aktivity, o čom svedčí aj toto podujatie. Základná umelecká škola vo Valalikoch si pripravila vystúpenie, v ktorom chcela ukázať, čomu všetkému sa môžu žiaci venovať vo svojom voľnom čase.

Aj žiaci našej školy taktiež navštevujú umeleckú školu a venujú sa rôznym odborom. Janka Kokardová / 8.roč./ sa predstavila svojim spevom, Anetka Jamborová / 3.roč./ a Martin Lakatoš/ 3.roč./ nám ukázali ako vedia hrať na klavír, Matúš Krišš/8.roč/ sa predstavil hrou na harmonike a zmesou ľudových piesní.

 

 

 

 

 


Exkurzia - výlet Ružomberok-Tatry 2012

26. 4. 2012

Dobrá partia, skvelé počasie, nádherná príroda – takto v krátkosti sa dá opísať výlet žiakov 9. ročníka v Tatrách spojený s exkurziou galérie v Ružomberku.

Táto naša náučno-spoznávacia túra bola v rámci akcie Vlakom do múzeí a galérií. Vybrali sme si galériu Ľudovíta Fullu v Ružomberku.

Vďaka ústretovosti a profesionalite pracovníkov galérie sme získali veľa zaujímavostí a poznatkov o živote a diele nášho veľkého maliara, ktorý získal ocenenie nielen na domácej pôde ale aj v zahraničí. Ako sme sa dozvedeli galéria je vytvorená z jeho domu, kde prežil majster podstatnú časť svojho života. V súčasnosti je tam umiestnených niekoľko veľkých diel a nielen rozmerom ale aj hodnotou. Vo veľkej sále príjemnú atmosféru okrem visiacich obrazov a myšlienok zo života umelca, dotvára aj klavír na ktorom nám zahrala Júlia Zlaczká absolventka ZUŠ.

Po skončení prehliadky nasledovala hodinová exkurzia mestom Ružomberok, ktoré patrí k hlavným historickým centrám slovenského národno-obrodeneckého úsilia národných dejín Slovákov. Okrem viacerých osobností v ňom pôsobil aj Andrej Hlinka, ktorý tu má otvorenú kryptu. Pozreli sme si obe námestia i priľahlé kostoly. Zopár fotografií na pamiatku a smer železničná stanica, kde sme sa rýchlikom presunuli do Popradu. Nakoľko sme mali hodinu času prešli sme sa hlavným námestím. Potom späť na stanicu, nástup do pristaveného vlaku a začína sa návšteva slovenského klenotu – Tatier.

Keďže bolo vynikajúce slnečné počasie už z vlaku sme mali krásnu panorámu na naše veľhory. Vystúpili sme v Starom Smokovci, aby sme sa osviežili minerálnou vodou, vyvierajúcou z priľahlého prameňa, pretože nás čakala náročná túra na Hrebienok. A bola to poriadna túra. Dala zabrať nohám i pľúcam, ale stala za to. Nádherný výhľad do širokého okolia, oddych pri Bílikovej Chate, zostup k vodopádom. To všetko za krásneho počasia. Pre niekoho to bolo o to potešujúce, pretože sa dozvedel o prijatí na strednú školu. Cesta späť bola o čosi rýchlejšia. Stihli sme aj návštevu miestneho dreveného kostolíka, kde sme sa spoločne odfotili. Náš pobyt v Tatrách, pre niekoho prvý, sme zakončili tam, kde sme ho začali. Pri minerálnom prameni. Prameň ako symbol života, začiatku, sily. Kto chcel mať pekný výlet, určite bol spokojný, aj keď unavený. Verím, že pre mnohých tento výlet nezostane len v krásnych spomienkach, ale že využijú každú príležitosť, aby opäť navštívili nielen tieto ale aj ďalšie krásne miesta Tatier. Možno sa tam opäť všetci spoločne stretneme.

S prianím všetkého na strednej škole tr.uč. Iľko

Dobrá partia, skvelé počasie, nádherná príroda – takto v krátkosti sa dá opísať výlet žiakov 9. ročníka v Tatrách spojený s exkurziou galérie v Ružomberku.

Táto naša náučno-spoznávacia túra bola v rámci akcie Vlakom do múzeí a galérií. Vybrali sme si galériu Ľudovíta Fullu v Ružomberku.

Vďaka ústretovosti a profesionalite pracovníkov galérie sme získali veľa zaujímavostí a poznatkov o živote a diele nášho veľkého maliara, ktorý získal ocenenie nielen na domácej pôde ale aj v zahraničí. Ako sme sa dozvedeli galéria je vytvorená z jeho domu, kde prežil majster podstatnú časť svojho života. V súčasnosti je tam umiestnených niekoľko veľkých diel a nielen rozmerom ale aj hodnotou. Vo veľkej sále príjemnú atmosféru okrem visiacich obrazov a myšlienok zo života umelca, dotvára aj klavír na ktorom nám zahrala Júlia Zlaczká absolventka ZUŠ.

Po skončení prehliadky nasledovala hodinová exkurzia mestom Ružomberok, ktoré patrí k hlavným historickým centrám slovenského národno-obrodeneckého úsilia národných dejín Slovákov. Okrem viacerých osobností v ňom pôsobil aj Andrej Hlinka, ktorý tu má otvorenú kryptu. Pozreli sme si obe námestia i priľahlé kostoly. Zopár fotografií na pamiatku a smer železničná stanica, kde sme sa rýchlikom presunuli do Popradu. Nakoľko sme mali hodinu času prešli sme sa hlavným námestím. Potom späť na stanicu, nástup do pristaveného vlaku a začína sa návšteva slovenského klenotu – Tatier.

Keďže bolo vynikajúce slnečné počasie už z vlaku sme mali krásnu panorámu na naše veľhory. Vystúpili sme v Starom Smokovci, aby sme sa osviežili minerálnou vodou, vyvierajúcou z priľahlého prameňa, pretože nás čakala náročná túra na Hrebienok. A bola to poriadna túra. Dala zabrať nohám i pľúcam, ale stala za to. Nádherný výhľad do širokého okolia, oddych pri Bílikovej Chate, zostup k vodopádom. To všetko za krásneho počasia. Pre niekoho to bolo o to potešujúce, pretože sa dozvedel o prijatí na strednú školu. Cesta späť bola o čosi rýchlejšia. Stihli sme aj návštevu miestneho dreveného kostolíka, kde sme sa spoločne odfotili. Náš pobyt v Tatrách, pre niekoho prvý, sme zakončili tam, kde sme ho začali. Pri minerálnom prameni. Prameň ako symbol života, začiatku, sily. Kto chcel mať pekný výlet, určite bol spokojný, aj keď unavený. Verím, že pre mnohých tento výlet nezostane len v krásnych spomienkach, ale že využijú každú príležitosť, aby opäť navštívili nielen tieto ale aj ďalšie krásne miesta Tatier. Možno sa tam opäť všetci spoločne stretneme.

S prianím všetkého dobrého na strednej škole tr.uč. Iľko

Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.

 


Som žena, čo s tým?

30. 4. 2012

Som žena, čo s tým?

Odpoveď na túto otázku hľadali naše ženy - žiačky spolu s p. uč. Rusinkovou a animátorkami Ivkou a Bibkou. A kedy inokedy, ak nie v noci. Presne v pondelok 30. apríla a pomerne dlho, od šiestej popoludní až do tretej ráno. Našťastie v utorok nemuseli vstávať do školy, nakoľko bol štátny sviatok.

Program bol veľmi zaujímavý. Začať hľadanie odpovede na takú zložitú otázku s prázdnym žalúdkom sa nedá. Takže na začiatku bolo pohostenie koláčikmi a dobrotami. Noc bola naplnená všakovakými aktivitami - od čítania Biblie, cez prezentácie a rozhovory o stvorení ženy, poslaní ženy, o mamkách, o tom aká by mala byť žena a čo je krása ženy. Na záver si pozreli krásny film A Walk to Remember. Nesmela samozrejme chýbať hra Alias. A išlo sa spať, no iba do rána do ôsmej, kedy bol budíček. Na druhý deň po raňajkách ako stále každý porozprával svoje dojmy a udelil pomyselné "varešky" a "čokolády". (Kto nevie, tak vareška sa dáva za niečo, čo sa mi nepáčilo a čokoláda za niečo, čo bolo dobré). Nasledovalo aj prekvapko v podobe darčeka pre každého od pani učiteľky.

Či našli odpoveď? Tu sú vyjadrenia, vážne, i žartovné: "Bolo to super." "Bolo to niečo úžasné. Mne sa to veľmi páčilo. Bola by som rada, keby to bolo častejšie... Bolo tam aj plno dobrôt, až sme ich nechceli jesť." "Bol to krásny film, pri ktorom aj niektorí zaspali. Po filme sme sa mohli zdať ako unavené, no keď sa začala hra Alias, všetci sa zobudili." " ... a potom nasledoval doma dlhý spánok." "Alias sme hrali dlho, dlho." " Jedným slovom bolo - super." "Skvelo som sa bavila a chcela by som, aby sa zorganizovalo niečo podobné."

 

 


Deň matiek - 13. 5. 2012

Mesiac Máj je mesiacom lásky, preto sa v tomto mesiaci prejavuje aj tá najkrajšia láska a to je láska k našej milovanej mame. Ako po iné roky, aj tento rok si naša škola pripravila program, ktorým prispela k oslave Dňa matiek. Do programu sa zapojili detí zo všetkých tried pod vedením p.uč. Alexikovej, Bartkovej, Eliášovej.

Žiaci si pripravili program pod názvom ,,Talentmánia“. Nechýbali tu vystupujúci ani porota. S prvým číslom sa predstavila Maruška Snováková zo šiesteho ročníka. Maruška zaspievala pieseň Páslo dievča pávy. Maruškin spev dopĺňal tanec Soničky Steiningerovej /1. roč./, Františky Bálintovej /1.roč./, Dominiky Pribulovej /8.roč/ a Natálie Sitárovej /6.roč./. Druhým číslo bolo tanečné vystúpenie žiakov tretieho a štvrtého ročníka pod vedením p. uč. Alexikovej a Eliášovej. Žiaci zatancovali viedenský valčík a sambu a ich choreografiu dopĺňali hostia, ktorí sa profesionálne venujú latinsko-americkým tancom. Tretím vystúpením bolo hovorené slovo v podaní Samuela Ivána / 3.roč/, Natálie Sitárovej /6.roč/, Róberta Kuzmu /5. roč/ a Jakuba Lakatoša /8.roč/. Celý program moderovali Julka Zlaczká /9.roč./ a Damián Horňák /9.roč./. Kritickým okom celé vystúpenie sprevádzala naša porota v zložení Dávid Kišš /5.roč/, Tadeáš Jámbor /8.roč./, Veronika Verebová /6.roč./, Zuzana Steiningerová /6.roč./.

Záverečným spoločným vystúpením bola populárna pieseň v podaní našich žiakov, kde sa sólovým spevom prezentovala Janka Kokardová / 8.roč/ a tancom Tadeáš Jámbor / 8.roč/, Dominika Pribulová /8.roč/, Natália Sitárová / 6.roč/, Róbert Kuzma /5.roč/. Počas celého vystúpenia sa ozývala harmonika v podaní Matúša Krišša z 8. ročníka, a cimbal pod vedením bývalého žiaka našej školy Tomáša Oravca.

Foto a text príspevku: Mgr. Gabika Bartková

Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.   

 


Viktor - výchovný koncert - 30. 5. 2012

Po niekoľkých rokoch nás znova navštívil p. Viktor so svojim vystúpením. Tento program si môžu pamätať ešte naši terajší ôsmaci. Viktor sa predstavil piesňami rôznych žánrov. Žiaci sa učili pomocou piesne jazyky, cestovali po krajinách.

Viktor sa prihovoril mladším deťom, ale nezabúdal aj na tých starších. Výchovný koncert bol príjemným spríjemnením predpoludnia, deťom vyčaril úsmev na tvárach a obohatil ich repertoár o nové melódie.

Fotografie sú vo fotoalbume školy.

 

 

 

 

 


Budimírske studničky - 30. 5. 2012

Je to názov celoslovenskej literárno-hudobno-výtvarnej súťaže. Pre tento ročník bola vyhlásená téma: Pri lesnej studničke. Naši žiaci sa pod vedením p. učiteľky Vaňkovej zapojili do výtvarenej oblasti, v ktorej úlohou bolo vytvorenie obrázkového príbehu povesti.

Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:

Veronika Verebová - 3. miesto vo svojej vekovej kategórii

Viktória Zlaczká - "Cena poroty"

Júlia Zlaczká - "Cena starostu obce".

Blahoželáme a tešíme sa z ich talentu. MB

 

 


Súťaž Hliadok mladých záchranárov - 30. 5. 2012

Dňa 30. mája 2012 si naša Hliadka mladých záchranárov zmerala sily - teda vedomosti a praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci s ostatnými hliadkami v okrese Košice - vidiek. Naša hliadka v zostave Damián Horňák, Patrik Uhľar, Michal Horňák, Tomáš Antoni, Erik Takáč a Julka Zlaczká získala 1. miesto a obhájila si tak prvenstvo z minulého roku.

Zároveň sa touto cestou chceme poďakovať dvom dámam:

- p. Katke Lakatošovej za ochotu, láskavosť, čas chodiť na stretnutia k nám, cenné rady z praxe a prípravu žiakov na súťaž.

- skvelej p. riaditeľke Územného spolku ČK Košice - okolie Mgr. Helene Kmetzovej za jej ústretovosť a poskytnutie priestorov ČK a figurín na nácvik prvej pomoci.

Vďaka nim decká bravúrne zvládli a nacvičili si kardio-pulmonálnu resuscitáciu. Dokonca na pôde ČK si skúsili KPR aj na figuríne bábätka, no snáď najzaujímavejšou figurínou bol dusiaci sa Charlie, na ktorom si s chuťou nacvičili Gordonov úder a Heimlichov manéver.

Keďže 2 dni pred súťažou nám RZP vzala do nemocnice jednu z najlepších záchranárok hliadky - Katku Kohútovú a nemohla sa zúčastniť súťaže, naše prvé kroky viedli k nej do nemocnice. Bola prvá, s ktorou sa spolužiaci podelili so svojou radosťou a zároveň sme jej zapriali skoré uzdravenie. MB

Fotografie zo súťaže, ako aj z prípravy na súťaž s p. Lakatošovou si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.

 


Deň múz - 31. 5. 2012

31. mája sa naši žiaci zúčastnili v Základnej škole v Trstenom pri Hornáde 15. ročníka súťaže Deň Múz.

Súťažilo sa v prednese vlastnej poézie, v speve ľudovej piesne a v maľovaní v troch vekových kategóriach:

I. kategória - žiaci 1. až 3. ročníka ZŠ,

II. kategória - žiaci 4. - 6. ročníka

III. kategória - žiaci 7. - 9. ročníka.

Súťaže sa zúčastnilo 77 detí z 15 škôl celého okresu Košice-okolie.

Umiestnenie našich žiakov:

Sarah Hugyová - 3. miesto v prednese vlastnej poézie - I. veková kategória

Veronika Verebová - 2. miesto v prednese vlastnej poézia - II. veková kategória

Júlia Zlaczká - 3. miesto v maľovaní - III. veková kategória

Žiačkam gratulujeme a ďakujeme pani učiteľkách za prípravu na súťaž. MB

 


Deň detí - 1. 6. 2012

Je tu mesiac jún a ani tento rok sme nezabudli na sviatok všetkých našich detí. Pod vedením p. uč. Pichlerovej sa deti zúčastnili rôznych súťaží, v ktorých získavali body a tieto sa na konci spočítali a vyhodnotili sa najšikovnejší jednotlivci. Každý ročník mal svojho víťaza. Spomedzi všetkých detí najviac bodov získal Dominik Kallai z piateho ročníka, ktorý sa stal aj víťazom celej súťaže Dňa detí. Keďže počasie nám tohto roku neprialo, všetky aktivity boli presunuté do telocvične, ale veríme, že tento deň bol aj tak pekným zážitkom pre našich oslávencov.

 

Fotografie nájdete vo fotoalbume školy.

 

 

 


Letné aranžovanie rastlín - 5. 6. 2012

V utorok 5. júna 2012 sme sa zapojili do okresného kola súťaže Letné aranžovanie rastlín, ktoré sa konalo v CVČ na Popradskej ulici v Košiciach. Tohtoročnou témou bol: Darček pre priateľa športovca. Našu školu reprezentovali za I. kategóriu mladších žiakov Natália Sitárová a Mária Snováková a za II. kategóriu starších žiakov Júlia Zlaczká a samozrejme nesmel chýbať Tadeáš Jámbor (nádejný budúci aranžér).

Úspešné 2. miesto vo svojej kategórii získala Natálka Sitárová a vybojovala si postup na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 19. júna 2012 v RCM v Košiciach. Gratulujeme k jej úspechu a držíme palce na krajskom kole. Zároveň vyjadrujeme poďakovanie Natálkinej mamke, za prípravu na súťaž. MB

 

Fotografie zo súťaže si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.   

 

 


Ocenenie víťazov súťaží v Košickom kraji - 6. 6. 2012

Kultúrno-spoločenské centrum Južan patrilo dňa 6. júna víťazom predmetových olympiád a postupových súťaží z Košického kraja. Ocenenie si prevzali najúspešnejší z tých, ktorí sa v školskom roku 2011/2012 zapojili do súťaženia v Biologickej, Chemickej, Fyzikálnej, Matematickej, Olympiáde v informatike a súťažiach Európa v škole a ENERSOL SK vo všetkých vekových kategóriach - základné a je stredné školy.

Naša žiačka Janka Kokardová si prevzala diplom a vecnú cenu za 1. miesto Biologickej olympiády C v krajskom kole. MB

 

Fotografie sú vo fotoalbume školy.

 

Foto zdroj: http://www.rcm.sk/sk/show/

 


Slávnostné stretnutie víťazov súťaží - 13. 6. 2012

V stredu 13. júna 2012 sa naša žiačka Janka Kokardová zúčastnila slávnostného stretnutia víťazov obvodných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov základných škôl a príslušných ročníkov OG, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva SR. Slávnostný program sa konal v divadelnej sále EP Domino, bol spojený s odovzdávaním diplomov a vecných cien najúspešnejším žiakom z okresu Košice – okolie.

Janka bola ocenená za 1. miesto Biologickej olympiády C - projektová časť za okres Košice - okolie. MB

Fotografie sú vo fotoalbume školy.     

 

 

 

 


Misia na Mesiac - 14. 6. 2012

Deti na Mesiaci

Dozvedieť sa všeličo o vesmíre netradičným spôsobom ponúkla žiakom našej školy návšteva interaktívnej výstavy Deti na mesiaci. V rámci výstavy žiaci absolvovali vesmírnu výpravu s lektormi. Počas celej výpravy boli žiaci oblečení v skafandroch. Putovaním medzi modelmi rôznych modulov získavali množstvo zaujímavých informácií z oblasti vesmíru, vyskúšali si beztiažny stav. Deti upútali vesmírne teleskopy, veľký model slnečnej sústavy a množstvo zaujímavých interaktívnych exponátov.

Text a foto misie I. zo 14. 6. 2012 - IV. + V. ročník: Mgr. Henika Pichlerová

Foto misia II. z 20. 6. 2012 - I., II., III. ročník: Mgr. Gabika Bartková

Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.

 


Zber vrchnákov - 15. 6. 2012

Dobrovoľnícky krúžok v iniciatíve študentky Janky Tomaškovej z Gymnázia na Opatovskej ulici v rámci partnerského projektu škôl aces - Akadémia stredoeurópskych škôl ešte začiatkom tohto kalendárneho roku nadviazal spoluprácu s našou školou v zbere vrchnákov z PET fliaš. V piatok nám po niekoľkomesačnom zbere na gymnáziu odovzadli 2 veľké krabice vrchnákov.

Ďakujeme všetkým, ktorí týmto spôsobom prispeli k recyklovaniu plastu a šetreniu prírodných surovín. MB

 

 

 

 


Futbalový turnaj - 22. 6. 2012

Naši chlapci sa zapojili do Futbalového turnaja, ktorý sa prebiehal na multifunkčnom ihrisku v Ždani medzi družstvami základných škôl nášho mikroregiónu. Neboli sme úšpešní, no zúčastnili sme sa. Víťazom gratulujeme!

Obrázok zdroj: internet

 

 

 

 

 

 

 


Letné aranžovanie rastlín - krajské kolo - 19. 6. 2012

 

Naša žiačka VI. ročníka Natálka Sitárová reprezentovala školu na krajskom kole súťaže Letné aranžovanie, ktoré sa konalo dňa 19. júna 2012 v Regionálnom centre mládeže na Strojáreskej ulici v Košiciach. MB

Foto: Beátka Mudrá

Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.

 

 

 

 

 

 

 


Europe and Me

Žiaci 5. ročníka pod vedením Lenky Kokardovej celý školský rok 2011/2012 pracovali na projekte Európa a ja. Tento vzdelávací program predstavuje Lenka:

Europa and Me

Učí mladých ľudí získať povedomie o jednotlivých krajinách Európy, ako aj informácie a poznatky z oblasti ekonomiky, cestovného ruchu a hospodárstva ako celku. Program poukazuje na náš prístup k zdrojom a využívaným službám, ako aj zvyšuje povedomie o kultúre, tradíciách a zvyklostiach v jednotlivých európskych krajinách.

Európa a JA je interaktívny učebný program pre žiakov vo veku 10 až 12 rokov, ktorý sa snaží, aby žiaci pochopili ako fungujú podniky v Európe a skúmajú rôzne ekonomické problémy, ktoré ovplyvňujú nielen podniky, ale aj ľudí.

Žiaci majú možnosť oboznámiť sa s výrobnými podnikmi ako aj s podnikmi poskytujúcimi služby a odlišnosťami medzi nimi. V nie poslednom rade upozorňuje na potrebu poznania iných kultúr a podmienok podnikateľského prostredia v rámci konkurenčného fungovania na trhu.

 


Didaktické hry v prírode - 19. 6. 2012

Žiaci I. stupňa s p.uč. Bartkovou a p. uč. Vaňkovou v utorok 19. júna spojili príjemné s užitočným. Deň bol venovaný Didaktickým hrám v prírode a strávili ho na neďalekej farme. Počas trasy na farmu a počas pobytu na farme sa venovali témam ako je: Naša obec – všeobecná charakteristika, Orientácia v mieste školy a jej okolí, Organizovaný pochod s dodržiavaním pravidiel cestnej premávky, Prvá pomoc... To bolo to užitočné. No a príjemným bolo stretnutie sa s koníkmi, z ktorých mali deti radosť, no i rešpekt a nakoniec deň zakončili fantastickou opekačkou. MB

 

Foto: Mgr. Gabika Bartková

 

Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.

 

 


Lesná pedagogika - 20. 6. 2012

V stredu 20. júna 2012 sme strávili netradične spolu s lesnými pedagógmi v Mestských lesoch Košice, a.s. Bol síce čas horúčav, no namiesto 36°C v Ždani sme mali v lese príjemných 26°C.

S lesníkmi sme sa stretli a zoznámili na Dolnom Bankove. Lesom nás sprevádzali a učili Ing. Eva Mižáková, Milan Chudý a František Petrík.

 

O čom lesná pedagogika je?

Lesná pedagogika je environmentálne vzdelávanie zamerané na spoznávanie prírody, života v lese a objavovanie prírodných tajomstiev prostredníctvom hier a zážitkov.
Lesná pedagogika je založená na zmyslovom vnímaní prírody formou zážitkového učenia.
Lesná pedagogika svojimi aktivitami dopĺňa vedomosti a životnom prostredí, jeho ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji.
Lesná pedagogika je najjednoduchšia cesta lesníkov, ako priblížiť širokej verejnosti prostredie lesa so všetkými jeho funkciami. (Zdroj: www.lesnapedagogika.sk)

 

Náš deň bol ozaj plný hier a zábavy.

Z Dolného Bankova sme sa dali na cestu náučným chodníkom. Zastavovali sme sa pri jednotlivých stanovištiach a spoznávali les. Potom p. Ing. Evka Mižáková predstavila históriu a charakteristiku Mestských lesov Košice, a.s. Najstaršie zmienky o vlastníctve lesných komplexov v okolí mesta sú známe už z 13. storočia. Hospodárske využívanie lesov súviselo počas dlhej histórie s baníctvom a hutníctvom v regióne Košíc. Najviac udivuhodným bol údaj, že tieto lesy sa stali najväčším mestským majetkom v Uhorsku, no a dnes je druhým najväčším lesným majetkom v Strednej Európe o výmere 19432 ha po Viedenských lesoch.

Potom sme sa zastavili pri prameni sv. Jána Nepomúckeho. Osviežili sme sa fantastickou vodou. A nasledovala najzábavnejšia a najpríjemnešia aktivita dňa vzhľadom na horúčavy. Deti mali za úlohu naplniť vedierko vodou akýmkoľvek spôsobom. Keďže nemali práve nič pri sebe (ani fľaše, či ruksaky), nosili vodu v dlaniach (kým dobehli k vedierku, polovica z dlaní vytiekla), nosili aj v ústach ako sysle, no a niektorí nakoniec neľutovali šiltovku a nosili vodu v nej. Vyhrala skupina, ktorá ako prvá naplnila vedierko.

Ďalšou aktivitou bolo vytvorenie veľkého nápisu CZŠ ŽDAŇA V LESE na svahu pri lesnej cestičke z akéhokoľvek materiálu, čo našli v lese.

Presunuli sme sa do Čermeľského údolia. Cestou sme sa dozvedeli niečo o najstaršom vodovode do Košíc, prešli sme okolo bývalého skokanského mostíka a nakoniec sme stretli aj vláčik na detskej železnici. Zastavili sme sa na lúke pri Rokodrome – umelej horolezeckej stene. Tam žiakov čakali ďalšie aktivity.

Pigmenty v prírode: Každý žiak dostal od lesníka list vyrezaný z dreva a jeho úlohou bolo vyfarbiť jednu stranu listu na zeleno a druhú farebne a to s tým čo našiel rásť okolo seba v prírode. Napríklad zelenou trávou našúchali jednu stranu a druhú stranu žltými kvetmi.

Včeličky: V tejto aktivite sa žiaci zahrali na včeličky, aby pochopili ich usilovnosť a význam v prírode. Na jednu stranu lúky pani Evka nasypala cukríky, ktoré predstavovali nektár a žiaci museli nosiť po jednom cukríku do vedierka, čiže do úľa, kým ho nezaplnili.

Rúbanie sekerou: V tejto aktivite žiaci si vyskúšali svoju presnosť. S lesníckou sekerkou triafali čo najpresnejšie do mierky, pozostávajúcej z rôzne hrubých čiar. Očakávali sme, že táto súťaž bude výlučne pre chlapcov, no zapojili sa aj odvážne dievčatá.

Po takejto náročnej a vyčerpávajúcej práci prišla na rad opekačka.

Čas nám veľmi rýchlo ubehol. S lesníkmi sme stihli možno tretinu aktivít, ktoré si pre nás pripravili. No aspoň máme o to väčší dôvod na ďalšie stretnutie.

Za veľmi príjemne strávený deň plný nových poznatkov a zábavy vyjadrujeme veľké poďakovanie našim lesným pedagógom Ing. Eve Mižákovej, Milanovi Chudému a Františkovi Petríkovi z Mestkých lesov Košice, a.s. Žiaci II. stupňa a učitelia Mgr. Marek Iľko, Mgr. Henrieta Pichlerová, Mgr. Mariana Beľanová

 

Foto: Marek Iľko, Mariana Beľanová

 


Výlet Wadowice - Osviecim - Krakow - Wieliczka

26. 6. 2012

Školský výlet Wadowice – Oswiecim – Krakow – Wieliczka 26. - 27. jún 2012

Na výlet sa prihlásili naši ôsmaci a zopár deviatakov, siedmakov a piatakov spolu s niektorými rodičmi a príbuznými a dokonca aj dve bývalé žiačky. Musím sa priznať, že som mala obavy z takejto rôznorodej skupiny, no v utorok ráno pri pohľade na všetky rozžiarené tváre sa obavy ihneď rozplynuli.

Po nastúpení do autobusa sa nás ujala skvelá sprievodkyňa Paedr. Janka Šimková. V Košiciach k nám ešte pristúpil náš vzácny hosť emeritný otec arcibiskup Mons. Alojz Tkáč.

Najväčším prekvapením bolo, keď si náš šofér sadol na miesto spolujazdca a autobus sa pohol. Veľa hláv sa naklonilo, ako je to možné, no a za volantom sedela naša sprievodkyňa, od tej chvíle už aj vodička.

Do Poľska sme mierili cez Červený Kláštor, odkiaľ už opäť riadil autobus šofér, nakoľko pani sprievodkyňa nám poskytovala neúnavné informácie cez mikrofón. Napríklad o Pieninách, Tatrách, splavovaní Dunajca, Troch korunách, Červenom Kláštore. Keď sme prešli územie Poľska počúvali sme informácie o tejto krajine – geografii, dejinách, gastronómii, obyvateľstve, kresťanstve, priemysle, najvýznamnejších osobnostiach Poľska... o všetkom. Popisoval nám všetko, okolo čoho sme prechádzali – Park miniatúr v Invalde, kde sme si síce len z diaľky pozreli známe stavby sveta v mierke 1:10 – 1:25, potom Dinolandiu, kúpele v Rabke...

Našou prvou zastávkou boli Wadowice, mesto kde sa narodil bl. Ján Pavol II. Zastavili sme sa pri dube, ktorý vyrástol zo žaluďa posväteného práve Sv. Otcom. V centre sme navštívili baziliku, Múzeum Jána Pavla II. a jeho rodný dom.

O 16:00 sme išli na prehliadku koncentračného tábora Auswitz I v Osvienčime so skvelou sprievodkyňou p. Orlowskou. Po dvoch a pol hodinách dojímavej prehliadky sme sa ešte presunuli do Auswitz II v Birkenau.

Pred večerou sme zašli obzrieť Zebrydowsku Kalvariu. No a bolo na čase zložiť svoje unavené kosti. Čakal na nás Hotel Junior Crakus, s večerou a dezertom.

Na druhý deň po výdatných raňajkách formou švédských stolov sme mohli pokračovať v poznávaní Krakova. Našou prvou zastávkou bolo Sanktuárium Božieho milosrdenstva. V slovenskej kaplnke sme mali svätú omšu, ktorú slúžil otec arcibiskup. Prezreli sme si komplex Sanktuária a vystúplili na vežu (odvážlivci peši po schodoch, no väčšina si počkala radšej na výťah), odkiaľ nám sprievodkyňa krásne predstavila Krakov ako na dlani.

Zo Sanktuária sme prešli do centra. Najprv na hrad Wawel, prezreli sem si jeho exteriéry a interiér Wawelskej katedrály. Dokonca sme stretli aj bájneho draka Kraka, ktorý chrlil oheň.

Z Wawelu sme pešou prechádzkou prešli do centra Krakowa, cestou sme sa zastavil na zaujímavých miestach. Impozantné je Hlavné námestie, štvorcového pôdorysu s presnými rozmermi 200 x 200 m. Tu sme mohli obdvivovať Sukienicu, ktorá je presne v strede tohto rinku a má na dĺžku polovicu námestia, teda 100 m. Ďalej sme si pozreli Radničnú vežu, románsky maličký kostolík sv. Vojtecha, úžasný gotický skvost Mariánsky kostol, či Barbakan. Na námestí sme mali hodinu osobné voľno, aby sme mohli nasiaknuť atmosféru tohto kráľovského mesta plného krásnych bielych kočov, pouličných umelcov, či charakteristických jantárových šperkov a o celej hodine sme vystili aj "hejnála" - trúbenie, ktoré zaznieva z jednej z veží Mariáckeho kostola každú celú hodinu.

No a čerešničkou na torte bola soľná baňa vo Vieličke. Ide o svätový unikát, zapísaný do zoznamu Unesco. Prehliadka tohto skvostu nám trvala 3 hodiny. Zoznámili sme sa s históriou bane, spôsobom ťažby v minulosti a dnes, interesantné boli podzemné dómy a kongresové sály so soľnou výzdobou. Najkrajším objektom asi pre všetkých bola kaplnka svätej Kingy, patrónky soľných baníkov. V cene vstupenky sme mohli zlízať 2 kg soli, no myslím, že nikto túto ponuku nevyužil. Žiaci sa naučili aj zaužívanému pozdravu: Sczencz Boze! Nakoniec ako baníci v originálnom preplnenom dovposchodovom baníckom výťahu sme sa dostali hore z bane.

Naplnení zážitkami, poznatkami, skvelou atmosférou sme mohli ísť domov.

Nakoľko nám šofér vystúpil v Bardejove, autobus do Ždane opäť riadila naša sprievodkyňa, ktorú ešte čakala cesta domov do Prešova.

Pani Janke patrí zo srdca naše úprimné a veľké: Ďakujeme! Určite jej služby v budúcnosti ešte využijeme.

A ešte jedna veľká pochvala pe našich žiakov, ktorí sa správali perfektne! MB

Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy!

 


Záver školského roka 2011/2012

29. 6. 2012

29. jún 2012 bol posledným dňom školského roka 2011/2012. Deň sme začali slávnostne svätou omšou v Rímskokatolíckom kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov v Ždani. V átriu našej školy bolo vyhodnotenie školského roka, kde boli ocenení žiaci za reprezentáciu školy v súťažiach, za výborný prospech a správania, či za usilovný zber papiera a vrchnákov. Prváci s p. učiteľkou Pichlerovou pripravili krátky program na rozlúčku pre deviatakov. Následne v triedach v tento deň naši prváci dostali do rúk svoje prvé vysvedčenie a stali sa druhákmi. No a deviataci dostali posledné vysvedčenie na našej škole. Prajeme im veľa úspechov v štúdiu na stredných školách.

No a hurá na prázdniny!

Stretneme sa 3. septembra 2012. MB

 

 

 

Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

     

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov
  Jarmočná 96/13, 044 11 Ždaňa
 • +42155/ 698 02 20

Fotogaléria